Izokpol - folie i oczka wodne z PCW


Idź do treści

Folia hydroizolacyjna PVC

Oferta

Certyfikat

W trosce o jak najwyższą jakość produktów oferowanych przez naszą firmę, wprowadziliśmy system zakładowej kontroli produkcji. ZKP polega na stałej, wewnętrznej kontroli produkcji, której wszystkie elementy są w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania. Stanowi zapewnienie, że folie izolacyjne są zgodne z normami oraz deklaracją producenta. Fakt ten został udokumentowany Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji wystawionym przez Biuro Certyfikacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej.

Charakterystyka techniczna folii

Folia hydroizolacyjna z PVC "Izokpol" jest wielokrotnie wytrzymalsza od tradycyjnych materiałów hydroizolacyjnych, wskazuje wysoką odporność na czynniki atmosferyczne, światło słoneczne, wysoką i niską temperaturę. Jest produktem odpornym na zmiany fizyczne, chemiczne oraz na proces starzenia. Jest produktem ekologicznym, nieprzepuszczalnym, trudnopalnym i samogasnącym.
Folie Izokpol przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgociowych w budownictwie mieszkaniowym
i hydrotechnicznym. Mogą być stosowane we wnętrzach i na zewnątrz budynków. Nasza folia jest z powodzeniem stosowana do budowy składowisk odpadów i wysypisk komunalnych, jej warstwa eliminuje proces przedostawania się substancji toksycznych do gleby i wód gruntowych.

Zakres zastosowań
Do izolacji przeciwwodnej, w szczególności do:

Budownictwo lądowe:
wykonywanie wszelkich hydroizolacji poziomych i pionowych (fundamenty, wylewki, prace dekarskie, ogrody dachowe)

Budownictwo hydrotechniczne:
wykonywanie geomembran, budowa oczek wodnych, basenów, zbiorników i wałów przeciwpowodziowych


Instrukcja stosowania
Do wykonywania zabezpieczeń przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, o ile to konieczne, należy kleić do podłoża przy pomocy lepików na zimno lub klejów używanych do klejenie tworzyw termoplastycznych*.
Można również mocować mechanicznie poprzez docisk i układać luzem stosując warstwę dociskową. W przypadku układania folii na istniejącej powłoce izolacyjnej, należy zadbać o jej wygładzenie. Podłoża betonowe lub z zaprawy cementowo-piaskowej winny być równe, podłoża gruntowe utwardzone i w razie potrzeby zagęszczone. Zakłady nie powinny być mniejsze niż 10cm. Do uszczelnienia zbiorników i oczek wodnych zaleca się łączenie folii poprzez zgrzewanie. Wykonanie izolacji należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia nie mniejszej niż 5° C.

* - należy wykonać próbę klejenia i stosować do wskazówek producenta dotyczących bezpieczeństwa stosowania.


Przechowywanie i transport
Rolki folii należy przechowywać i przewozić w pozycji pionowej lub poziomej (do 5 warstw), w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

W zgodzie ze środowiskiem
Folie izolacyjne Izokpol powstają w procesie ponownego przetworzenia trudno rozkładalnych tworzyw sztucznych. Po okresie eksploatacji nadają się do ponownej przeróbki, stając się materiałem nie uciążliwym dla środowiska.

Gwarancja
Dzięki sprawdzonej recepturze i technologii oraz stałej kontroli jakości uzyskaliśmy produkt o doskonałych własnościach.

Schematy układania folii izolacyjnej IZOKPOL

Strona główna | Aktualnosci | Oferta | Realizacje | Cennik | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego