Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

ZWIĄZEK BUDOWY CIAŁA Z ZACHOWANIEM (OSOBOWOŚCIĄ) CZ. II

Najważniejsze wyniki uzyskane w tych badaniach dotyczyły siły związku między komponentami temperamentu a komponentami budowy ciała, oszacowanej przy zastosowaniu metody korelacyjnej. Wyniki zamieszczone w tabeli 13-3 świadczą bardzo wyraźnie o tym, że korelacja między odpowiadającymi sobie wymiarami temperamentu i budowy ciała jest istotna i zadziwiająco wysoka, podczas gdy korelacje między wszystkimi innymi zestawieniami zmiennych temperamentu i budowy ciała są istotne i ujemne.

Wyniki te sugerują jednoznacznie, że istnieje ścisły związek między temperamentem mierzonym na podstawie ocen obserwatorów a budową ciała określoną za pomocą pomiarów dokonanych na standardowych fotografiach. Sheldon pisze:

Są to korelacje wyższe, niż spodziewaliśmy się otrzymać, i wynikają stąd pewne bardzo interesujące pytania. Gdybyśmy mieli uważać korelację według momentu iloczynowego za miarę stopnia, w jakim dwie zmienne są utworzone ze wspólnych elementów, to korelacje rzędu + 0,80 sugerowałyby, że morfologia i temperament, takie jakie mierzymy, mogą stanowić na odpowiednich poziomach przejawy wspólnych w zasadzie komponentów. […] Jeśli istotnie dotarliśmy już do podstawowych czynników osobowości, to korelacje te nie są wyższe, niż powinniśmy oczekiwać, ponieważ wówczas przy użyciu dwóch technik mierzymy jednak tę samą rzecz na różnych poziomach jej przejawiania się (1942, s. 401).

Sheldon dochodzi do wniosku, że jeśli w dalszych badaniach okaże się, że miary te mają ten fundamentalny status, jakiego się on spodziewa, to dostarczą one układu odniesienia, dzięki któremu psychologia będzie mogła przyczynić się do badania różnic indywidualnych we wszystkich dziedzinach zachowania. Możliwość taka ułatwiłaby wzajemne przenikanie się psychologii zarówno z biologią, jak i z naukami społecznymi.

Widzimy więc, że badania Sheldona przyniosły zaskakująco mocne potwierdzenie oczekiwań psychologa konstytucjonalnego, że istnieje wyraźny związek między strukturalnymi, czyli fizycznymi, cechami jednostek a jej cechami funkcjonalnymi, czyli behawioralnymi. Istotnie, wielkość korelacji stwierdzonych między komponentami temperamentu i budowy ciała jest wystarczająca, by jeszcze zmniejszyć znaczenie korelacji uzyskiwanych w podobnych badaniach, zmierzających do ustalenia zależności między osobowością a środowiskowymi lub doznaniowymi (experiential) determinantami. Przejdźmy teraz do interpretacji tego związku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.