Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

ZNIEKSZTAŁCENIA MATERIAŁU ZAPAMIĘTANEGO

W ostatnim ćwierćwieczu ubiegłego stulecia podjęto systematyczne badania nad pamięcią. Klasycznym i pionierskim dziełem z tego zakresu jest praca H. Ebbinghausa „über das Gedächtnis” z 1885 roku. W przeciągu kilkudziesięciu lat psychologia pamięci stała się rozległym działem wiedzy: poznano szereg prawidłowości, dotyczących zwłaszcza zapamiętywania i zebrano materiały przedstawione w imponującym piśmiennictwie (por. m. in.: 8, 31, 42, 43, 76, 126, 135, 156, 212, 228, 242, 333, 339, 355, 373, 405, 406).

Obok psychologów badania nad pamięcią prowadzone są przez neurofizjologów i biochemików dążących do bliższego poznania podłoża pamięci, tj. zmian zachodzących w układzie nerwowym, które warunkują przechowywanie informacji, ich odtwarzanie i zanikanie. Zagadnienia te nie będą tu poruszane, lecz kilka wybranych kwestii, o których informują tytuły podrozdziałów. Zwrócono uwagę zwłaszcza na zniekształcenia obrazów pamięciowych, na niektóre rodzaje złudzeń pamięci, a pośród nich na zjawisko déja vu i déja vécu.

Przypominając sobie widziane przedmioty, ludzi, czyjś głos, fragmenty marzenia sennego lub jakieś wydarzenie i lęk przez nie wywołany, człowiek przeżywa zjawiska psychiczne zbliżone do tych, jakie wystąpiły poprzednio w chwili działania nań określonych zespołów bodźców. Widziałem przed godziną, tygodniem czy rokiem „Ogród w Choszczówce” J. Mehoffera, a w tej chwili widzę ten obraz „oczyma wyobraźni” przeżywam więc wyobrażenie odtwórcze. W wyobraźni pojawia się widok niedawno oglądanego domu. Jest to również wyobrażenie odzwierciedlające, mniej lub bardziej dokładnie, oglądany poprzednio obiekt. Wyobrażenia tego rodzaju mogą zawierać liczne szczegóły i zbliżać się znacznie do treści spostrzeżeń. Jednak i w takich przypadkach wyobrażenie nie jest „fotograficzną reprodukcją oryginału”, lecz wykazuje pewne zniekształcenia. Właściwość ta dotyczy również wyobrażeń ejdetycznych, mimo że charakteryzuje je szczególna wyrazistość.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.