Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Znaczenie dziedziczności u teoretyków egzystencjalnych

Wskazaliśmy już fakt, że większość amerykańskich psychologów minimalizuje rolę czynników dziedzicznych jako determinantów zachowania. Jednakże wielu z przedstawionych przez nas teoretyków jasno i wyraźnie podkreśla doniosłe znaczenie tych czynników. Sheldon jest przekonany o centralnej roli determinantów genetycznych i spodziewa się, że jego sposób podejścia do badań nad zachowaniem rzuci światło na szczegóły związku między czynnikami genetycznymi a zjawiskami z zakresu zachowania. Cattell zarówno w swych pracach teoretycznych, jak i empirycznych wykazuje zainteresowanie wpływem dziedziczności na zachowanie. Jego badania dostarczyły – ogólnie biorąc – silnego poparcia jego teoretycznym poglądom w tej sprawie. W teorii Junga czynniki genetyczne odgrywają ważną rolę, także Freud przypisuje tym czynnikom podstawowe znaczenie. Murray, Allport i Erikson również uznają istotny wpływ dziedziczności, aczkolwiek kładą na tę kwestię nieco mniejszy nacisk niż poprzednio wymienieni autorzy.

Chociaż teoretycy egzystencjalistyczni uznają ogólnie znaczenie dziedziczności, to jednak rola jej zostaje pomniejszona wskutek tego, że – według nich – człowiek może stać się tym, czym chce się stać. Nawiasem mówiąc, jest to jedyna teoria osobowości omówiona w tej książce, która uznaje wolną wolę za główny wyznacznik zachowania. W żadnej innej teorii nie znajdujemy nawet słabej sugestii, że istnieje coś takiego, jak wolna wola. Skinner, który konsekwentnie i bez ogródek krytykuje pojęcie wolnej woli, wydaje się zupełnie neutralny, jeśli chodzi o ważność zmienności genetycznej. Spośród rozpatrywanych tu teoretyków osobowości najmniejszy nacisk na te czynniki kładą: Fromm, Horney, Lewin, Rogers, Sullivan oraz psychologia Wschodu. Stwierdzamy zatem z pewnym zaskoczeniem, że większość teoretyków osobowości uznaje lub podkreśla doniosłe znaczenie czynników dziedzicznych, a kilku połączyło ten nacisk teoretyczny z badaniami empirycznymi poświęconymi temu zagadnieniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.