Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Zakres stosowanych metod w psychologii dziecka

W ostatniej z wymienionych prac Bruner wskazuje na cztery sprawy, które teoria winna określać: 1) warunki, które są niezbędne i wystarczające, aby dziecko było zaangażowane emocjonalnie w naukę: 2) sposób organizacji materiału optymalny z punktu widzenia możliwości dziecka: 3) optymalna kolejność, w jakiej dziecko winno uczyć się różnych rzeczy: 4) rodzaj wzmocnień, które winno otrzymać, i ich rozkład w czasie. (Referujemy za: W. D. Rohwer, Jr., op. cit., s. 1392).

Momentem charakterystycznym dla psychologii dziecka w omawianym okresie był bardzo duży zakres stosowanych metod (niemal wszystkie występujące w psychologii ogólnej) oraz stały postęp w tym zakresie. Dominowało przekonanie, że nie wystarczy zajmować się ważnym problemem. Ważne jest także, jak się nim zajmujemy Wyrafinowanie programów badawczych, kontroli eksperymentalnej oraz perfekcja w. zakresie stosowanych technik i analiz statystycznych stały się przy ocenie prac w przodujących naukowo środowiskach psychologii dziecka kryterium decydującym. Wyrazem świadomego dążenia do podnoszenia poziomu metodologicznego nauki o rozwoju dziecka był obszerny podręcznik współcześnie stosowanych metod w badaniach nad dziećmi, zawierający ich krytyczny przegląd, opis i analizę (P. H. Mus- sen, 1960). Stanowi on encyklopedyczne źródło wiedzy o metodach badań nad dziećmi. Jak zaznaczają autorzy w przedmowie, zainicjowany został w związku z przeświadczeniem, iż pod koniec piątej dekady naszego stulecia badania nad rozwojem dziecka stały niejako w miejscu od ok. 30 lat i że strona metodologiczna tych badań pozostawała daleko w tyle, w stosunku do innych dyscyplin naukowych. Wydanie tego podręcznika zostało zaproponowane w przekonaniu, iż przyczyni się on do podniesienia jakości badań. Wszystko wskazuje na to, że tak się stało. Zaczęły być przenoszone na teren badań nad dziećmi (wprawdzie na razie zupełnie wyjątkowo) programy badań zjawisk złożonych, oparte na modelach matematycznych „, lingwistycznych47, programach maszynowych symulujących czynność myślenia98, jak też statystyczna analiza wielowariancyj- na”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.