Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Wytwarzanie odruchów pobudzeniowych u dzieci

O postępującym wraz z wiekiem dzieci usprawnianiu przebiegu warunkowania świadczy również analiza stadiów występujących w wytwarzaniu związków czasowych 2. Tak na przykład, niemowlęta w pierwszym miesiącu życia, mimo stosowania wielokrotnych połączeń, często nie osiągają w ogóle stadium trwałego odruchu warunkowego. Czas trwania poszczególnych stadiów wyraźnie zależy od wieku dzieci. U młodszych dzieci początkowe stadia trwają długo, u starszych – czas ich trwania ulega stopniowemu skróceniu, a niekiedy niektórych stadiów nie obserwuje się wcale.

Postęp podobny do tego, jaki obserwuje się wraz z wiekiem dzieci w szybkości wytwarzania odruchów pobudzeniowych, dokonuje się również w szybkości wytwarzania związków hamulcowych. Tak np. maleje znacznie niezbędna liczba zastosowań bodźca warunkowego bez wzmocnień dla wygaszenia odruchu. Kapustnik i Faddiejewa stwierdziły, że niezbędna liczba zastosowań bodźca warunkowego bez wzmocnienia maleje na przestrzeni lat 5-12 od 23 do 10 lub nawet od 35 do 1, zależnie od rodzaju odruchu bezwarunkowego, na podłożu którego wytwarzano związek czasowy (Elkonin, 1960).

Podobnie maleje niezbędna liczba połączeń hamulcowych potrzebna do wytworzenia różnicowania. Z danych uzyskanych przez Kapustnik wynika na przykład, że zmiany, jakie dokonują się na przestrzeni od 5 do 12 roku życia, wyrażają się w pewnych sytuacjach spadkiem liczby połączeń od 35 do 6. Garcsztein obserwowała podobny spadek niezbędnej liczby połączeń bodźca warunkowego z hamulcem warunkowym dla wytworzenia hamowania warunkowego. Na przestrzeni lat od 5 do 12 stwierdziła ona spadek liczby połączeń od 30 do 4. Ta sama badaczka uzyskała dane wskazujące, że wraz z wiekiem dzieci maleje częstość wytwarzania odruchów pobudzeniowych drugiego rzędu 3 zamiast hamowania warunkowego. Na przestrzeni lat od 5 do 12 obserwowała ona spadek tej częstości od 57,5% do 16,8% (Elkonin, 1960).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.