Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Występowanie złudzeń w procesie spostrzegania

Wpływ wiedzy i doświadczenia na to, jakim okiem człowiek patrzy na przedmioty i ludzi, a również na zjawiska zachodzące w jego otoczeniu, wiąże się ściśle z udziałem schematów w przebiegu procesów poznawczych. Schematy poznawcze (rozdz. V) kształtują sposób spostrzegania rzeczywistości w jej najrozmaitszych przejawach. To samo dotyczy nastawienia przygotowawczego, są to bowiem pojęcia bliskoznaczne, z tym jednak, że nastawienie bywa odnoszone do względnie wąskiego zakresu reakcji (por. T. Mądrzycki, 1970, s. 13). Używając z kolei określenia schemat – akcent pada na uproszczenie w sposobie percepcji rzeczywistości, jak również i na to, że schemat poznawczy, choć może ulegać przekształceniom, to często wykazuje pewną sztywność i małą podatność na treści niezgodne ze schematem.

Występowanie złudzeń w procesie spostrzegania uzależnione jest nie tylko od nastawienia, ale również od czynników nieswoistych, żeby je tak określić, jakimi są złe warunki percepcji oraz znużenie obniżające sprawność analizatorów. Łatwo ulec złudzeniu wzrokowemu starając się rozpoznać przedmioty o zmroku, lub słuchowemu, próbując wyodrębnić określony dźwięk działający na tle innych bodźców słuchowych. Znużenie wywołane np. pozbawieniem snu również sprzyja występowaniu złudzeń różnego rodzaju. Są to jednak o tyle czynniki nieswoiste, że zdają się one 4 Psychologia i psychopatologia wywierać niewielki wpływ na indywidualną treść złudzenia. Wsłuchując się w słowa wypowiadane szeptem, i stąd trudne do rozpoznania, człowiek ulega złudzeniom, ale to czy słowo „traktor” usłyszy jako „trybuna”, „trylogia” czy „tryglif”, będzie uzależnione od rodzaju posiadanych informacji i od zainteresowań. Ktoś inny z kolei usłyszy niewyraźne słowo-hasło jako „Tri”, zwłaszcza jeżeli uległ zatruciu tym szkodliwym środkiem lub interesuje się wpływem trójchloroetylenu na układ nerwowy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.