Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Wyodrębnianie figur ze złożonego kontekstu

W każdej grupie .wieku badano 40 dzieci. Powyżej przedstawione wyniki są to średnie rozpoznań 36 figur realistycznych i -26 figur geometrycznych. Te drugie zadania sprawiały dzieciom o wiele więcej trudności, co stanowi potwierdzenie przedmiotowego charakteru spostrzeżeń dziecięcych. Dzieci – nawet z najstarszych grup przedszkolnych-napotykają duże trudności w rozwiązywaniu tego rodzaju zadań. W sytuacjach naturalnych dzieci w wieku przedszkolnym z łatwością jednak rozpoznają rysunki konturowe i sylwetkowe. Konkretny kształt przedmiotów jest przez nie wyodrębniany poniekąd niezależnie od położenia, o czym świadczy to, że dzieci oglądają niekiedy ilustracje w książkach z obrazkami „do góry nogami”, kreślą litery i liczby pismem lustrzanym i reprodukują w podobny sposób czasami przedmioty w rysunkach.

Swoiste problemy sprawia dzieciom reprodukcja niektórych prostych kształtów geometrycznych. Badania S. Szurną- naia wykazały, że dzieci odtwarzają kształty najpierw globalnie, w uproszczeniu geometrycznym podobnym do kształtu wzoru, przy czym. jako pierwsze ogniwo ewolucyjne pojawia się figura kolista, reprodukowana poprawnie niemal przez wszystkie dzieci 3-letnie. Koło reprezentuje „pole figury na tle”, o nie określonych bliżej konturach, a zatem kształt najbardziej nierozczłonkowany i nieokreślony, który nadaje się do ujęcia, globalnego. Wraz z wiekiem wyobrażenia spostrzegawcze dziecka stają się coraz bardziej pełne, dokładne i wykończone (całkujące i analizujące, genetyczne, reprodukcyjne itpl). Pozwala to na reprodukowanie takich figur, jak: kwadrat (70% dzieci 5 – 6-letnich), trójkąt (85% dzieci 6-7-let- nich) oraz figur złożonych z samej linii: krzyżyk.(70% dzieci 3 -4-letnich), szyny (100% dzieci 4 – 5-letnich), spirale (90% dzieci 6 – 7-letnich). Pod koniec wieku przedszkolnego dziecko potrafi reprodukować kąt skierowany w dół. i romb, przy czym największe trudności sprawia mu przezwyciężenie dynamicznego wyobrażenia rozchodzących się lub zbiegających linii kątów. Podobne w .zasadzie wyniki uzyskał A. G e s e 11 (1940) w badaniach dotyczących reprodukcji pięciu kształtów prostych: koła, krzyża, kwadratu, trójkąta i rombu. Według Gesella, dzieci 3-letnie rysują koło, łuk lub spiralę, nie troszcząc się jeszcze o zamknięcie figury, która posiada też często kształt wydłużony: u dzieci 5-letnich zdarzają się w reprodukcjach koła nierówności i wklęsłości: dopiero sześciolatki odtwarzają koło regularnie zaokrąglone. Podobnie odtwarzany jest kwadrat: początkowo dzieci 3 – 4-letnie rysują go w formie figury kolistej lub litery D: pięciolatki rysują co najmniej 3 rogi z kątami, a 6-letnie dzieci reprodukują kwadrat zupełnie poprawnie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.