Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Wyjaśnienie przemieszczenia

Obecnie możemy już przedstawić specyficzną drogę, którą dana osoba przebędzie poruszając się w swym środowisku psychologicznym. Na przykład dziecko przechodzi koło sklepu ze słodyczami, ogląda wystawę i chce dostać cukierka. Widok cukierka wzbudza potrzebę, a potrzeba ta pełni trzy funkcje. Wyzwala ona energię, zwiększając w ten sposób napięcie w regionie wewnętrzno-osobistym (system „pragnienia cukierka”). Nadaje dodatnią wartościowość regionowi, w którym znajduje się cukierek. Wytwarza siłę, która popycha dziecko w kierunku cukierka.

Powiedzmy, że dziecko weszło do sklepu i kupiło cukierek. Sytuację tę można przedstawić za pomocą rysunku 11-25. Przypuśćmy jednak, że dziecko nie ma pieniędzy – wówczas granica między nim a cukierkiem będzie nieprzekraczalną barierą. Zbliży się ono do cukierka na jak najmniejszą odległość, może nawet przyciskać nos do szyby, ale nie może go dosięgnąć (rysunek 11-26).

Dziecko to może sobie powiedzieć: „Gdybym miał trochę pieniędzy, mógłbym kupić trochę cukierków. Może mama da mi trochę pieniędzy”. Innymi słowy: zostaje wytworzona nowa potrzeba czy quasi-potrzeba – zamiar uzyskania pieniędzy od matki. Z kolei zamiar ten wzbudza napięcie, wektor i wartościowość, które przed- stawiono na rysunku 11-27. Między dzieckiem a matką narysowano cienką granicę, wychodząc z założenia, że dziecko musi pójść do domu, znaleźć matkę i poprosić ją o pieniądze. Drugą cienką granicę narysowano między matką a cukierkiem: granica ta reprezentuje wysiłek potrzebny do tego, aby wrócić do sklepu i dokonać zakupu. Dziecko dochodzi do cukierka za pośrednictwem matki.

Jeśli matka odmówi dziecku pieniędzy, może ono wpaść na pomysł, by pożyczyć je od kolegi. W tej sytuacji region, w którym znajduje się matka, jest otoczony nieprzenikalną barierą i zostaje nakreślona nowa droga do cukierka przez region zawierający kolegę (rysunek 11-28).

Tę topologiczną reprezentację można by bez końca komplikować, wprowadzając dodatkowe regiony środowiskowe i granice o różnych stopniach przenikalności oraz dodatkowe potrzeby, ze sprzężonymi z nimi systemami napięć, wartościowościami i wektorami.

Ogólnie biorąc, można stwierdzić, że każde przemieszczenie może być wyjaśnione za pomocą zestawu pojęć, w którego skład wchodzą: potrzeba, napięcie, siła, wartościowość, bariera, właściwości medium, wymiar realności – nierealności oraz perspektywa czasowa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.