Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

WSKAŹNIKI UCZENIA SIĘ CZ. II

Niekiedy pożądane jest wyodrębnienie dwu kategorii reakcji nieprawidłowych, z których jedna polega na popełnianiu błędów, druga – na braku odpowiedzi. Dodatkową informacją w stosunku do liczby popełnionych błędów może być informacja o liczbie błędów wykrytych przez osobę uczącą się i spontanicznie przez nią poprawionych. Niektórzy autorzy przywiązują szczególnie dużą wagę do tego typu informacji.

Innym wskaźnikiem ilościowym jest szybkość wykonania mierzona czasem trwania czynności. Mierząc ten aspekt zachowania oczekujemy zazwyczaj, że wskaźnik będzie malał wraz z postępem uczenia się.

W wielu badaniach wchodzi w grę pomiar szybkości uczenia się. Wskaźnikiem może być zarówno czas potrzebny do osiągnięcia określonego kryterium, jak liczba niezbędnych prób. Wskaźnikiem uczenia się może być również odporność wytworzonych reakcji na wygasanie, wymierna liczbą zadziałań bodźców bez wzmocnienia, która jest niezbędna do zaniku reakcji. Podobnie czas, w którym następuje zapomnienie materiału, może być wskaźnikiem jego początkowego wyuczenia.

Wymienione sposoby charakteryzowania zmian, jakie następują w procesie uczenia się, stosowane są najczęściej. Opracowując jednak wskaźniki służące do porównań, rzadko ograniczamy się do bezpośrednich wyników pomiarów. Zwykle poddajemy je mniej lub bardziej skomplikowanym przeliczeniom, mającym na celu zwiększenie porównywalności uzyskanych wyników. Sposób obliczania niektórych wskaźników stosowanych w badaniach stereotypowych przedstawimy w trakcie omawiania poszczególnych metod badań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.