Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Wpływ schematów poznawczych na zachowanie

Trudno nie zgodzić się z Lippmannem, gdy wskazuje na powszechność występowania stereotypów w myśleniu ludzkim, jak i na to, że człowiek nie może się bez nich obyć próbując zyskać orientację w zakresie zjawisk społecznych. Poniżej jednak zostaną poruszone dwa zagadnienia, które nie dotyczą specjalnie teorii Lippmanna, co należy podkreślić, lecz ogólnie schematów poznawczych. Pierwsze zagadnienie to kwestia zdawania sobie sprawy z właściwości i roli schematów poznawczych (oraz innych schematów dynamicznych), jakimi człowiek posługuje się w życiu. Zagadnienie drugie to sprawa wyposażania człowieka, od pierwszych lat życia, w schematy wpływające korzystnie na rozwój osobowości i na sprawność działania oraz na zachowanie w sytuacjach trudnych.

Posługiwanie się w życiu codziennym różnymi schematami dynamicznymi nie oznacza, rzecz jasna, zdawania sobie sprawy z tego faktu. Zachodzi tu podobne zjawisko jak w przypadku mechanizmów obronnych osobowości (por. rozdz. XIV, § 2). Człowiekowi, który skutecznie zapomina o kłopotliwych zobowiązaniach, może być dobrze znany, działający wówczas, obronny mechanizm wyparcia: często jednak jednostka nie uświadamia sobie, jakimi środkami stara się zachować, we własnych oczach, dobre mniemanie o sobie. W stosunku do schematów dynamicznych zachodzą stosunki zbliżone: od’ostrego i krytycznego dostrzegania roli schematów we własnym życiu dó całkowicie bezwiednego ich stosowania. Orientacja co do pochodzenia i funkcji schematów dynamicznych stanowi okoliczność o tyle ważną, że ułatwia jednostce dokonywanie w ich zakresie niezbędnych przekształceń.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.