Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

WILLIAM H. SHELDON CZ. II

Profesjonalne publikacje Sheldona reprezentują określony, dość spójny kierunek. Poza dwoma interesującymi wyjątkami są one próbą ustalenia i opisania głównych komponentów strukturalnych organizmu ludzkiego (The varieties of human physique, 1940 – Rodzaje budowy ciała człowieka), głównych komponentów temperamentu {The varieties of temperament, 1942 – Rodzaje temperamentu) oraz zastosowania uzyskanych wyników w badaniach nad przestępczością {Varieties of delinquent youth, 1949 – Rodzaje młodych przestępców). Sheldon powrócił do zagadnienia opisu budowy ciała w swej pracy Atlas of men (1954 – Atlas mężczyzn ) i w kilku publikacjach dotyczących doskonalenia jego metody określania typu somatycznego (Sheldon, 1971: Sheldon, Lewis i Tenney, 1969). Pierwsza jego książka {Psychology and the Promethean will, 1936, 1974 – Psychologia a wola prometejska) jest pobudzającym do myślenia esejem na temat roli religii w nowoczesnym życiu. W pracy tej wskazuje on również, co uważa za główne źródła konfliktu u ludzi nowoczesnych. Drugą książką Sheldona, nie związaną ściśle z psychologią konstytucjonalną, jest specjalistyczna praca dotycząca taksonomii monet {Early American cents, 1793-1814, 1949,1976 – Wczesne centy amerykańskie), w której dowiódł, że równie dobrze potrafi klasyfikować stare monety, jak ludzi o różnej budowie ciała. Aż do śmierci Sheldon pracował aktywnie nad pracami Atlas of women (Atlas kobiet), Atlas of children (Atlas dzieci) oraz książką na temat związku między budową ciała a chorobami organicznymi.

Zakres przygotowania naukowego Sheldona utrudnia ustalenie konkretnych postaci, które wywarły wpływ na jego zawodowy rozwój. Jednakże zarówno w pismach, jak i badaniach Sheldona można wyraźnie dostrzec, że ma on dużo do zawdzięczenia swym poprzednikom w dziedzinie psychologii konstytucjonalnej, zwłaszcza Kretschmerowi i Yioli. Poza tym aczkolwiek wyrażał on ostro sfor- mułowane zastrzeżenia co do pozytywnego charakteru wpływu Freuda na psychologię, to jednak są dane świadczące o pewnym oddziaływaniu zarówno freudyzmu, jak i prac Carla Junga na jego koncepcje. Również prace Williama Jamesa, który był ojcem chrzestnym Sheldona, wywarły na niego dostrzegalny wpływ. Studia medyczne Sheldona i jego wczesne zainteresowanie hodowlą zwierząt znalazły wyraźne odzwierciedlenie w jego naukowych zainteresowaniach dotyczących roli czynników biologicznych i czynników dziedzicznych w zachowaniu człowieka. I wreszcie wysoki poziom wyrafinowania metodologicznego, charakterystyczny dla stosowanych przez S.S. Stevensa procedur badawczych i metod pomiarowych, wywarł wyraźny wpływ na Sheldona w okresie współpracy tych dwóch uczonych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.