Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Uwaga w młodszym wieku szkolnym

W ścisłym i nierozerwalnym związku z procesami spostrzegania i obserwacji występuje- jak już wspominaliśmy – proces uważania. Zjawisk spostrzegania i obserwacji nie można oddzielić od zjawiska uwagi. Stwierdza to wyraźnie wielu psychologów analizujących to złożone zjawisko. W psychologii zresztą coraz bardziej ustala się ujmowanie uwagi nie jako odrębnego zjawiska, ale jako „formy organizacji czynności psy- chicznej człowieka i zwierząt, przejawiającej się w jej ukierunkowaniu, skupieniu i względnej trwałości”39. S. Szum an po dokonaniu analiz licznych ujęć, charakterystyk i definicji tego zjawiska stwierdził, iż „uwaga jest takim stanem i poziomem aktywności nerwowej w korze mózgowej, który przygotowuje, a następnie podtrzymuje sprawną pracę organizmu w zakresie jego poznawczej orientacji i celowej działalności w święcie otaczającym (1961, s. 19).

Uwzględniając nierozerwalność uwagi ze wszystkimi czynnościami psychicznymi: spostrzeganiem, obserwacją, zapamiętywaniem, myśleniem, stwierdzamy tym samym, że jest ona nieodłączna i nieodzowna w pracy szkolnej dziecka. Spostrzeżenie, zrozumienie i trwałe zapamiętanie materiału nauczania możliwe jest tylko przy uważnym stosunku ucznia do pracy. Wiemy, że dziecko dobrze przygotowane do szkoły lub dziecko, które ma wpojone przez szkołę właściwe motywy uczenia się, łatwiej wyrabia w sobie przy pomocy nauczycieli uwagę dowolną.

Uwaga dzieci rozwija się i kształtuje pod wpływem nauki szkolnej, stając się coraz bardziej zdolną do koncentracji, trwałości i przerzutu ości. Zwiększa się też jej pojemność. Dla dzieci w młodszym wieku szkolnym charakterystyczna jest uwaga skierowana na przedmioty i zjawiska zewnętrznego otoczenia. W końcu tego okresu rozwijać się też zaczyna uwaga w stosunku do własnych czynności psychicznych. Istnieje szereg pedagogicznych sposobów aktywizowania i rozwijania uwagi dzieci (Szardakow, 1951, s. 13-29). Do najważniejszych należą: 1) uświadomienie dziecku znaczenia jego pracy: 2) rozbudzenie zainteresowania i aktywnego stosunku do pracy: osiąga się to np. przez urozmaicenie treści przedmiotów nauczania, przez zmienianie i należyty dobór metod nauczania, przez postawę osoby przekazującej wiedzę, wyrazistą, ładną mowę, odpowiednią gestykulację, mimikę itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.