Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Uczenie się w ujęciu poznawczym – kontynuacja

Z koneksjonistycznego punktu widzenia, aby zmodyfikować zachowanie danej osoby powinno się zorganizować jej środowisko w taki sposób, aby po określonych reakcjach, gdy (i jeśli) one wystąpią, następowały odpowiednie konsekwencje: nagradzające, neutralne, bądź karzące. Nie wysuwa się żadnych wniosków co do zmian w uczuciach, przekonaniach, wartościach itd. danej osoby.

Rozpatrzmy dokładniej implikacje obu tych stanowisk dla sposobu postępowania nauczyciela, który pragnie przyczynić się do zmiany pewnego zachowania jednego z dzieci. Przypuśćmy, że uważasz za istotne, aby jeden z Twoich uczniów oddawał prace domowe na czas i że uczeń ten dotychczas nie wywiązywał się należycie z tego obowiązku.

Zgodnie z poznawczym sposobem podejścia, Twoje działania jako nauczyciela będą zmierzały do zmiany postawy tego ucznia wobec doniosłej roli kształcenia i do wyjaśnienia mu, w jaki sposób regularne i punktualne wykonywanie prac domowych przyczynia się do tej ogólnej doniosłości kształcenia. Zakłada się, że jeśli uczeń przyjmie bardziej pozytywną postawę wobec szkoły i wobec konieczności wykonywania prac domowych, to będzie on częściej wykonywał te prace we właściwym terminie. Przyjmując stanowisko koneksjonistyczne, powinieneś, jako nauczyciel, przeanalizować, jakie są środowiskowe następstwa wykonania – lub niewykonania – zadań domowych, ą zwłaszcza jakie są zasady uzyskiwania wzmocnień. Następnie starałbyś się spowodować, żeby po reakcji w postaci terminowego oddania pracy domowej następowało wzmocnienie pozytywne: gdy zaś uczeń spóźnia się z oddaniem pracy, nie powinien otrzymać takiego wzmocnienia.

Zwróć uwagę na odmienne kierunki działania w tych dwóch sposobach podejścia. W podejściu poznawczym działania nauczyciela ukierunkowane są przede wszystkim na rozpatrywanie stanów wewnętrznych (uczuć, postaw) ucznia. W podejściu koneksjonistycznym przedmiotem działań nauczyciela są przede wszystkim warunki środowiskowe, w których dane zachowanie występuje albo nie występuje. O obu tych punktach widzenia dowiemy się więcej w rozdziałach 9. i 10., gdy będziemy omawiać kierowanie zachowaniem uczniów w klasie szkolnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.