Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Sytuacja przejściowa między dziecięctwem i dorosłością

Sytuacja przejściowa między dziecięctwem i dorosłością nastręcza młodzieży wiele trudności, stąd bierze się tendencja do jak najszybszego przyjęcia roli osoby dorosłej i głęboka obraza za traktowanie po dziecinnemu. Wchodzenie w rolę dorosłych zaczyna się bardzo często od naśladowania przejawów zewnętrznych (modne stroje, palenie papierosów, itp.), brak jednak pewności siebie w tej nowej roli łączy się często z przejaskrawieniem, nienaturalnością, fanfaronadą. Młodzież walczy zaciekle o przyznanie jej praw, o możność realizowania swoich potrzeb i podejmowania swobodnych decyzji. Ponieważ z reguły w tych swoich dążeniach napotyka na opór ze strony dorosłych, zwłaszcza rodziców, odwraca się od nich, szukając oparcia we własnej grupie rówieśniczej.

Nowy, inny niż dotychczas, stosunek do rodziców może wiązać się również, jak już mówiliśmy, ze wzrostem krytycyzmu w tym wieku. Młodzież zaczyna patrzeć innymi oczami na rodziców, zaczyna dostrzegać ich słabości i niedociągnięcia, zauważa niekonsekwencje i błędy W postępowaniu, rozbieżności między teorią a praktyką. Powoduje to zmniejszenie się szacunku i bardzo często prowadzi do zadrażnień i nieporozumień.

Zmniejszenie się szacunku do rodziców wiąże się niekiedy również z faktem nagłego i brutalnego uświadomienia, które ukazuje rodziców w nowym, niekorzystnym świetle. Skłonność do izolowania się młodocianych od rodziców może także nastąpić na skutek wstydliwości na tle dokonujących się fizjologicznych przeobrażeń, które w naszej kulturze przyjmowane są często przez młodzież z dużym zażenowaniem. Intymne przeżycia powodują często u młodzieży postawę skrytości wobec dorosłych, od których oczekuje ona dyskrecji i poszanowania dla tych przeżyć: dorośli nie zawsze umieją tym wymaganiom sprostać, domagają się bezwzględnego zaufania i szczerości, jakkolwiek w tych właśnie sprawach sami nie bywają szczerzy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.