Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

System Gagné’a

Gdybyśmy teraz chcieli zastosować system Gagné’a przy przeprowadzaniu analizy zadania dotyczącej tego szczegółowego celu dydaktycznego, to najpierw postawilibyśmy pytanie: „Co musi uczeń umieć zrobić, aby określić powierzchnię blatu swej ławki w centymetrach kwadratowych?” Zaczęlibyśmy od najwyższego poziomu hierarchii typów zachowania, pytając: „Czy jakieś reguły nadrzędne są potrzebne w tym zadaniu? Jeśli tak, to jakie?” Następnie zapytalibyśmy: „Jakich prostych reguł czy zasad trzeba się nauczyć, aby utworzyć reguły nadrzędne?” Potem zapytalibyśmy: „Jakie pojęcia (abstrakcyjne i konkretne) musi znać uczeń, aby utworzyć proste reguły, a następnie reguły nadrzędne?” I wreszcie zapytalibyśmy: „Jakich rozróżnień oraz łańcuchów słownych i ruchowych trzeba się nauczyć, aby tworzyć pojęcia, reguły i reguły nadrzędne, których wymaga dane zadanie?”

Dokonajmy teraz krótkiego podsumowania. W rozdziale 3. przekonaliśmy się jak ważne jest formułowanie celów szczegółowych, a także wyrażanie tych celów w postaci ściśle określonych, konkretnych zachowań. Ponadto próbowaliśmy formułować konkretne, szczegółowe cele dydaktyczne, które spowodowałyby, że uczeń będzie funkcjonował na kilku poziomach intelektualnych – od zapamiętywania aż do oceniania.

W niniejszym rozdziale rozszerzyliśmy tematykę naszych rozważań, obejmując nią zapoznanie- się z samym procesem uczenia się. Przekonaliśmy się, że istnieją różnice poglądów co do interpretacji uczenia się, i że jeden sposób podejścia do zagadnień uczenia się, czy to koneksjonistycz- ny czy poznawczy, nie wystarczy do wyjaśnienia wszystkich typów uczenia się, które powszechnie występują w szkole. Na temat tej nieadekwat- ności poszczególnych sposobów podejścia wypowiadali się różni badacze, ostatnio zaś Robert Gagné. Zapoznaliśmy się dokładnie z jego systemem klasyfikowania sześciu różnych typów uczenia się, które uwzględniają zarówno koneksjonistyczne, jak i poznawcze interpretacje procesu uczenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.