Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Świat matematyki jest bardzo swoisty

To, co zostało dotychczas powiedziane, pozwala w następujący sposób sformułować twierdzenie o swoistości zdolności matematycznych. Pewne właściwości pracy umysłowej ucznia mogą charakteryzować jego działanie jedynie w zakresie matematyki,, przejawiać się wyłącznie w sferze stosunków przestrzennych i liczbowych, wyrażonych za pomocą liczb i znaków. Właściwości te mogą nie charakteryzować innych rodzajów działania ucznia i nie korelować z odpowiednimi przejawami w innych dziedzinach. W ten sposób ogólne co do swej istoty zdolności umysłowe (np. zdolności uogólniania) niekiedy mogą przejawiać się jako zdolności swoiste (zdolności uogólniania przedmiotów, stosunków i działań matematycznych). Wydaje się, że mamy wszelkie podstawy do tego, by mówić właśnie o specjalnych, swoistych zdolnościach, a nie o zdolnościach ogólnych, które w sferze matematyki nabierają szczególnego zabarwienia. Przecież nikt nie neguje istnienia specjalnej pamięci muzycznej tylko na tej podstawie, że jest ona w końcu przejawem po prostu pamięci jako właściwości ogólnej.

Świat matematyki jest bardzo swoisty. Jest to świat stosunków liczbowych i przestrzennych, wyrażonych za pośrednictwem symboli – liczb i znaków. Matematyk ma do czynienia z umownymi oznaczeniami, symbolizującymi stosunki przestrzenne i liczbowe, myśli tymi symbolami, wykonuje na nich najrozmaitsze działania. W tym jakże swoistym świecie, w procesie niezwykle swoistej działalności, zdolność ogólna do tego stopnia przeobraża się i przekształca, że pozostając ogólną co do swej istoty, zaczyna się przejawiać jako zdolność swoista. W tym sensie jest ona jednocześnie i ogólną, i swoistą. Ta dialektyczna jedność pozwala przezwyciężyć istniejące w literaturze psychologicznej oderwanie zdolności ogólnych i specjalnych i nadmierne przeciwstawianie ich sobie (fakt ten podkreśla między innymi N. S. Lej- tes, 1962, s. 6 – 7). Oczywiście, istnienie swoistych przejawów zdolności ogólnej bynajmniej nie wyklucza możliwości wystąpienia innych przejawów tej samej zdolności ogólnej – przecież fakt, że człowiek ma zdolności matematyczne, nie wyklucza uzdolnień również w innych dziedzinach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.