Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

STRUKTURA EGZYSTENCJI

Jest to podstawowe pojęcie psychologii egzystencjalnej. Cała struktura egzystencji ludzkiej opiera się na tym pojęciu. Bycie-w-świecie (czyli Dasein) jest egzystencją człowieka. Dasein nie jest właściwością czy atrybutem jednostki ani też częścią jej bytu, jak ego u Freuda czy anima u Junga: jest to całość egzystencji ludzkiej. Kiedy więc Boss używa terminu Dasein-analiza, ma on na myśli dokładne wyjaśnienie specyficznej egzystencji ludzkiej czy bycia-w-świecie. Dasein jest słowem niemieckim, stosowanym przez Heideggera jako przeciwieństwo słowa Yorhandsein, które określa istnienie bytów innych niż ludzie. W dosłownym tłumaczeniu Dasein oznacza „być” (sein) „tu” (da). Jednakże ten dosłowny przekład nie oddaje właściwie znaczenia, jakie faktycznie miał na myśli Heidegger. W wierniejszym przekładzie Dasein oznacza „być jedynie tu”, „być oto” (to be the there). „Być jedynie tu” czy „być oto” zupełnie nie kojarzy się z przestrzenią zewnętrzną. Jest to odsłaniająca, rozumiejąca otwartość na świat, sposób bycia w świecie polegający na tym, że całość egzystencji jednostki, taka jaka ona jest i jaka ma być, może objawić się i stać się obecna oraz być obecnością.

Być oto wyraża pierwotną bezpośredniość i nieuchronność tego warunku egzystencji. Ludzie nie bytują poza światem, a świat nie istnieje jako odrębny od ludzi. Jak powtarza Boss: „Człowiek odkrywa (odsłania) świat”. Człowiek jest „sferą prześwitu (the luminated realm), w której wszystko to, co ma zaistnieć, może faktycznie rozbłysnąć, wyłonić się i ukazać jako zjawisko, to jest jako to, co się odsłania” (1963, s. 79).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.