Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Społeczne znaczenie rozmieszczenia przestrzennego

Trzeba jeszcze uwzględnić, że chociaż w wypadku najbardziej charakterystycznym, który jest poniekąd wypadkiem krańcowym, tło jest materią całkowicie nieuformowaną, bezkształtną, może ono w pewnych wypadkach – nie przekreślając dominacji figury – być samo w pewien sposób uformowane albo składać się z innych figur, które w danej konstelacji ulegają jak gdyby pewnemu zamgleniu. Mogą one przecież równocześnie pozostawać z owym przedmiotem (figurą) w swoistym związku: mogą dźwigać go, uwypuklać, nadawać mu pewien sens. Tło przechodzi wtedy w „kontekst”. Dla dyrygenta chór, a dla nauczyciela klasa szkolna mogą stanowić tło, a równocześnie kontekst, który sprawia, że ich zachowanie się staje się zrozumiałe.

Społeczne znaczenie rozmieszczenia przestrzennego było już częściowo poddawane badaniom eksperymentalnym. Jako przykład tego rodzaju badań przytoczymy pracę H. Clark dotyczącą rozprzestrzeniania się sugestii wśród uczniów zajmujących różne miejsca w izbie szkolnej h Autorka postępowała w ten sposób, iż stanąwszy przed grupą złożoną z 168 uczniów otworzyła pustą butelkę, z której miał rzekomo wydobyć się zapach, i prosiła zebranych, ażeby zechcieli pojedynczo zgłaszać się w chwili, gdy zapach poczują. Otóż, przestrzenne rozmieszczenie osób, które ulegając sugestii „poczuły” zapach, okazało się bardzo interesujące. Mianowicie najliczniejszymi były tu jednostki z drugiego i trzeciego szeregu i to te przede wszystkim, które zajmowały środkowe miejsca. Osoby zajmujące pozycję bardziej obwodową, bliskie krańców grupy, ulegały sugestii w mniejszym stopniu. Jest rzeczą ciekawą, iż niepodatnymi na sugestię okazały się jednostki zajmujące rząd pierwszy, a więc będące najbliżej eksperymentatora. Owo ciekawe zjawisko, iż pewne oddziaływania społeczne żywiej zarysowują się w środku grupy przestrzennej aniżeli na jej obwodzie, zaobserwowano także w innych sytuacjach, ale nie będziemy się nad tym szerzej rozwodzić.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.