Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

SPOŁECZNE TWORZENIE RZECZYWISTOŚCI

Z socjologicznego punktu widzenia, zwłaszcza z punktu widzenia interak- cjonizmu symbolicznego, ludzie tworzą i kształtują naturę swych własnych światów społecznych. Proces ten określa się mianem społecznego tworzenia rzeczywistości. Każde społeczeństwo tworzy własną wersję świata i jego „prawd”. W niektórych społeczeństwach siły kierujące światem uważane są za nadnaturalne: w innych są nimi bezosobowe siły natury. Niektóre jednostki budują swoje życie wokół wiary w uosobionego boga, który zna ich każdą myśl, widzi wszystkie działania i przemawia do nich w świetle tej wiedzy. Dla innych nie istnieje żadna istota wyższa. Różne wersje rzeczywistości nie są ograniczone do tak ważnej sprawy jak religia. Można je dostrzec także w zwykłym, codziennym życiu ludzi.

Nieco wcześniej w tym rozdziale omówiliśmy użyte przez Thomasa pojęcie definiowania sytuacji. Twierdził on, że ludzie działają odpowiednio do tego, jak pojmują rzeczywistość. Na przykład: kiedyś wszyscy sądzili, że Ziemia jest płaska, i dlatego nikt nie próbował dopłynąć do jej „krańca”. Przekonanie, że Ziemia jest płaska, prowadziło do zachowań opartych na tym przekonaniu. Nasza wiedza o tym, że Ziemia nie jest płaska i że nie była płaska nawet wtedy gdy wszyscy myśleli, że jest płaska, jest nieprzydatna do zrozumienia zachowania ludzi w owym czasie.

W mniejszej skali interakcję społeczną wyznaczają sposoby, w jakie ludzie definiują sytuację. Jeśli uważają, że uczestnicy interakcji są wobec nich wrogo nastawieni, ich zachowanie będzie odpowiadało temu przekonaniu. Stworzą sobie miniśrodowisko, rzeczywistość społeczną, która będzie dostosowana do ich definicji sytuacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.