Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Specyficzne techniki i ćwiczenia podczas uczenia się cz. II

Zadania kontrolne. Zadania kontrolne są techniką łączącą w sobie ocenę i uczenie się, zwłaszcza takie, które wymaga czegoś więcej niż zapamiętania i zrozumienia informacji. Większość zadań kontrolnych zawiera pytania i ćwiczenia, które dadzą ci sposobność wprawienia się w robieniu tego, co powinni robić nauczyciele, aby dopomóc dzieciom w uczeniu się. Ponieważ do skutecznego uczenia się niezbędne jest korekcyjne sprzężenie zwrotne, w Aneksie podano przykłady poprawnych odpowiedzi na wszystkie zadania kontrolne. Umożliwią Ci one sprawdzenie własnych odpowiedzi, a także posłużą jako modele, na których będziesz się mógł wzorować ucząc się stosunkowo złożonych umiejętności dydaktycznych. 19

MimochodemPrzy końcu każdego rozdziału znajduje się krótki fragment zatytułowany Mimochodem… Podobnie jak Cytat wprowadzający ma wytworzyć pewne nastawienie przy rozpoczynaniu każdego rozdziału, tak Mimochodem… ma zreasumować w wielkim skrócie jakiś ważny aspekt treści rozdziału i powiązać go z rozdziałem następnym.

Ćwiczenia – celem tej części rozdziału jest umożliwienie nabycia wprawy w operowaniu zaprezentowanymi ideami, zwłaszcza przy użyciu takich sposobów, które mogą Ci być potrzebne przy wykorzystaniu tych idei w pracy nauczycielskiej. Ostatnim zadaniem wchodzącym w skład „ćwiczeń” jest zawsze zadanie zwane Po prostu dla zabawy. Uczenie się jest poważną sprawą, lecz powinno być także zabawą: niekiedy w czasie jednych zajęć możesz połączyć oba te aspekty. W niniejszej książce spróbowano dokonać tego za pomocą wprowadzenia ćwiczeń Po prostu dla zabawy.

Lektura uzupełniająca. Niniejszy podręcznik reprezentuje specyficzny punkt widzenia, a ponieważ metoda opanowywania jest tylko jednym z możliwych sposobów podejścia do omawianych zagadnień, Lektura uzupełniająca dostarczy Ci informacji o pozycjach zawierających poglądy nieco odmienne od przedstawionych w tekście. Będą również prezentowane prace, które albo rozwijają pewne zasadnicze idee, albo ukazują ich specyficzne zastosowanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.