Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Silny niepokój dezorganizuje czynności człowieka

Mówiąc o niepowodzeniach w uczeniu się trzeba jednak zwrócić uwagę, że czasami spełniają one rolę pozytywną. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy pojawiają się one rzadko i nie są zbyt duże. Sytuacja, gdy człowiek zawsze odnosi sukcesy, oceniana jest jako niekorzystna, albowiem działa demobilizująco i obniża motywację osiągnięć.

Jako najbardziej korzystną można uznać sytuację, gdy osoba ucząca się odnosi na ogół sukcesy, zna jednak z własnych doświadczeń możliwość niepowodzenia i dlatego odczuwa pewien niepokój. Może on wiązać się zarówno z oczekiwaniami bezpośrednich osiągnięć, jak ich następstw, konsekwencji, z których jedne oceniane są jako pożądane, natomiast innych chciałoby się uniknąć. Interesujące badania z tego zakresu przeprowadzili między innymi Allison i Ash (1951). W różnych grupach uczniów zapowiadano, że wyniki, jakie uzyskają w zadaniu, wykażą, czy są dobrymi uczniami, że dostarczą one informacji, czy uczniowie zasługują na to, aby uczęszczać do szkoły wyższej, że będą ogłoszone publicznie. Zwiększenie niepokoju w sytuacji rozwiązywania zadania wpływało korzystnie na uzyskiwane rezultaty. Przypuszcza się, że uczniowie, którzy nie przejawiają niepokoju, nie wykazują też dbałości w swoich działaniach, w uczeniu się szukają głównie natychmiastowego zadowolenia. Brak im jest perspektywicznego ujmowania planów i zamierzeń (Lindgren, 1962).

Pozytywną rolę odgrywa jednak tylko niepokój umiarkowany. Niepokój zbyt silny dezorganizuje czynności człowieka, co przejawia się zarówno w trakcie uczenia się, jak i w sytuacji egzaminacyjnej. Znane są próby określenia, jakie funkcje w wyniku niepokoju ulegają zaburzeniu i na czym ono polega. Autorzy zwracają uwagę na niekorzystne zwężenie pola spostrzeżeniowego, powodujące, że jakieś ważne elementy mogą być pominięte (Snygg i Combs, 1949), obniżenie zdolności abstrahowania i giętkości myślenia (Beier, 1951) itd.

Niektóre badania wskazują na zależności bardziej szczegółowe. Tak na przykład wykryto interesującą zależność wpływu niepokoju od stopnia trudności materiału będącego przedmiotem uczenia się. Posługując się sylabami bez sensu, Montague wykazał, że dość silny niepokój może być korzystny w uczeniu się materiału prostego, podczas gdy w uczeniu się materiału złożonego powoduje obniżenie wyników (Lindgren, 1962). W uczeniu się czynności manipulacyjnych Mandler i Sarason (1952) zwrócili uwagę na zależność roli silnego niepokoju od stadium uczenia się. Niepokój wpływający dezorganizująco w stadium początkowym, później może okazać się pomocny. To, jaką rolę odgrywa jednak silny niepokój w uczeniu się, zależy oprócz wymienionych czynników od właściwości indywidualnych osoby uczącej się. Różnice, jakie stwierdza się u uczniów w tym zakresie, są bardzo duże, a zagadnienie jest stosunkowo mało zbadane. W praktycznych wskazaniach postuluje się unikanie silnego niepokoju, upatrując w nim źródło wielu trudności występujących w procesie dydaktycznym (Wall, 1960: Kocowski 1964: Włodarski, 1967, 1969), natomiast niepokój umiarkowany uważa się za pożądany.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.