Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Siła procesu pobudzenia a zadania lekcyjne i eksperymentalne

Wskaźniki wykonania zadań szkolnych, określające dynamikę pracy umysłowej uczniów (tempo czytania i pisania, czas streszczenia, cechy charakterystyczne mowy pisanej) i pewne właściwości charakteryzujące wzajemny układ orientacyjnych, wykonawczych i kontrolnych składników działania (czas trwania wstępnej pracy „na brudno”, czas pracy „na czysto”, czas sprawdzania, liczba dokonanych poprawek podczas spawdzania) są skorelowane « zarówno z wynikami prób fizjologicznych, jak i między sobą. Otrzymaną macierz wyspółczynników wewnętrznych korelacji przedstawia tabela 1.

W macierzy znajdują się tylko te wskaźniki, które korelowały w sposób istotny z wynikami prób fizjologicznych (P

Jak świadczą wyniki zebrane w macierzy, na najwyższym poziomie istotności znajdują się współczynniki korelacji między siłą procesu pobudzenia (w tym przypadku RSG) a następującymi wskaźnikami: liczbą poprawek dokonanych podczas sprawdzania wykonanych prac pisemnych (0,61 – 0,85), strukturalnymi właściwościami mowy pisanej (0,60 – 0,76), czasem wykonywania prac pisemnych – klasówek (0,71), czasem sprawdzania dyktanda kontrolnego (0,67), wydajnością odtwarzania drugiego tekstu (0,65).

Na niższym poziomie istotności znajdują się współczynniki korelacji między wskaźnikami siły procesu pobudzenia a czasem rozwiązywania przykładów na mnożenie liczb sześciocyfrowych (0,46), czasem sprawdzania obliczeń (0,43) i dyktanda treningowego (0,46), wydajnością odtwarzania w najlepszej jego postaci (0,40).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.