Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

ROZWÓJ WRAŻEŃ I SPOSTRZEŻEŃ W PRZEDSZKOLU

W wieku przedszkolnym wzrasta wydatnie wrażliwość poszczególnych analizatorów na rozmaite podniety zewnętrzne oraz na bodźce wewnętrznego środowiska organizmu. Szczególnie ważną rolę w nabywaniu przez dziecko doświadczenia spełnia zmysł wzroku .i słuchu.

Wrażliwość wzrokowa. Wiadomo, że dzieci potrafią wcześniej rozróżniać barwy niż poprawnie je nazywać. Już 3-letnie. dzieci rozróżniają podstawowe barwy widma: czerwoną, żółtą, zieloną i niebieską, np. dobrze dobierają do wzoru kolorowe papierki, wstążki lub włóczkę, jednak dopiero w -wieku 5 lat większość dzieci używa trafnych określeń przymiotnikowych na oznaczenie tych kolorów. Według A. Gesella (1940), 74% dzieci 4-letnich nazywa poprawnie jeden kolor (najczęściej czerwony), 61% dzieci 5-letnich nazywa poprawnie cztery barwy zasadnicze. W masowych badaniach Termana rozwiązywało to zadanie 75% dzieci 5-letnich i 50% 4-letnich.

W wieku przedszkolnym wzrasta również zdolność rozróżniania odcieni barwnych. Dobierając odcienie według wzoru dzieci popełniają coraz mniej błędów (70% błędów w wieku 4 lat, 50% – 5 lat, a tylko 10% – w? wieku 6-7 lat)u.

Wiek przedszkolny cechuje także wzrost ostrości wzroku u dzieci. Mierzy się ją m.in. określając bądź to wielkość przedmiotów z danej (stałej) odległości, bądź też odległość od danego (stałego) przedmiotu. Badania T. W. J en do wi cki e j1S, w których posługiwano się pierścieniem Landolta, wykazały, że odległość, z jakiej dziecko rozpoznaje przedmiot umieszczony w luce pierścienia, zwiększa się wraz-z wiekiem: od 207,5 cm w grupie dzieci 4 – 5-letnich do 270 cm w następnej grupie wieku (5-6 lat) i 303 cm u najstarszych dzieci przedszkolnych (6-7 lat).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.