Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

ROZWÓJ SPRAWNOŚCI W ŻYCIU CODZIENNYM

Już w pierwszych latach życia dziecko pod kierunkiem i przy pomocy dorosłych uczy się posługiwać przedmiotami codziennego użytku, a więc uczy się jeść i pić, posługiwać się kubkiem, łyżką, widelcem, grzebieniem, szczotką, mydłem i ręcznikiem, wkładać buciki, czapeczkę, koszulkę: uczy się także rysować, wycinać i lepić. „W rezultacie czynności dnia codziennego motoryka dziecka kształtuje się w dużym zakresie jako doskonaląca się umiejętność posługiwania się różnymi przy- borami, narzędziami i przedmiotami codziennego użytku” (Dzierżanka, 1955, s. 161).

Dziecko poznaje najbliższą, bezpośrednio otaczającą je rzeczywistość w tokudziałania, przy użyciu przedmiotów, które są wytworem społeczeństwa dorosłych. W procesie wychowawczym rodzice i opiekunowie stopniowo zwiększają liczbę i rodzaj przedmiotów, którymi dziecko początkowo manipuluje, a później zaczyna się posługiwać. Dorosły jest dla dziecka nie tylko kierownikiem jego działania, ale i bezpośrednim wzorem do naśladowania. Naśladowanie przedmiotowych czynności ruchowych dorosłego jest jednym z najistotniejszych sposobów uczenia się w wieku poniemowlęcym.

Od pierwszych miesięcy życia dziecko nie tylko wykonuję różne ruchy pod wpływem aktywnego oddziaływania otoczenia, ale odbiera też zarazem wiele bodźców słownych, związanych z poszczególnymi czynnościami.

„Dorosły stanowi dla dziecka wzór, który ono percypuje jako obraz wizualny. Dane ruchowe odzwierciedlone w obrazie spostrzeżeniowym dziecka musi ono przetransponować na obraz kinestetyczny. Działalność dziecka w tym zakresie bywa wzmocniona przez bodźce drugosygnałowe (werbalne informowanie dziecka, słowne instrukcje dorosłych dających hasło do rozpoczęcia jakiejś czynności, opisujące jej przebieg w trakcie wykonywania danego działania, względnie modyfikujące niewłaściwą lub niezupełnie poprawną działalność dziecka)” (Dzierżanka, 1955, s. 162).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.