Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

RÓŻNICE INDYWIDUALNE

Krótki przegląd statystycznych metod doboru próbki oraz zrelacjonowana w rozdz. XII praca Lehmana nad twórczością intelektualną wskazują, iż na podstawie wybranych lub wyjątkowych przypadków nie można udowodnić żadnych twierdzeń. Nie oznacza to jednak, iż niepotrzebne są szczegółowe badania nad indywidualnymi przypadkami. Mają one ważne znaczenie dla poznania mechanizmów, które decydują o działaniu ludzi, i wpływu warunków życia, w zakresie twórczości intelektualnej, przystosowania osobowości, przystosowania seksualnego lub do choroby somatycznej. Szczegółowe badania nad indywidualnymi przypadkami pozwalają na wysuwanie sugestii i hipotez, dotyczących psychicznych skutków starzenia się. Sugestie te muszą być następnie rygorystycznie weryfikowane przez badania ekstensywne: systematyczne badania eksperymentalne i badania terenowe. Nie wystarczają bowiem obserwacje kliniczne i obserwacje przypadków indywidualnych. Szerokie, systematyczne badania eksperymentalne pozwalają na eliminację tych różnic indywidualnych, które nie są związane z procesem starzenia się jednocześnie można ustalić te odrębności, które zależne są od wieku i w oparciu o obliczenia statystyczne określić przeciętne różnice między grupami wieku, jeżeli nawet w indywidualnych przypadkach wyniki osób należących do różnych grup będą się pokrywały. Na przykład, przy badaniu testem powtarzania liczb grupy osób młodszych uzyskują przeciętny wynik równy 7, a grupy starsze – 6. Można zatem stwierdzić, że spadek wykonania testu jest statystycznie istotny, chociaż niektóre osoby starsze uzyskują oceny wyższe niż 7, a niektóre osoby młodsze poniżej 6. W badaniach metodą przekrojową decyduje bowiem wynik przeciętny. Wyniki przeciętne są ważne również przy stosowaniu metody podłużnej, gdy u jednych osobników obserwuje się wzrost, u niektórych spadek sprawności działania, a u innych działanie nie ulega zmianie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.