Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Rozdział i wykorzystanie energii psychicznej – ciąg dalszy

Ponieważ dla id nie ma żadnej różnicy między rozmaitymi treściami psychiki, czy to będą spostrzeżenia, obrazy pamięciowe, myśli czy halucynacje, przeto kateksja realistycznego spostrzeżenia może tworzyć się równie łatwo jak kateksja spełniającego pragnienia obrazu pamięciowego. W ten sposób energia z czysto subiektywnych procesów psychicznych id zostaje przekazana obiektywnym, logicznym, ideacyjnym (ideational) procesom ego. W obu wypadkach wykorzystuje się tę energię do celów ściśle psychicznych, lecz w wypadku id nie czyni się żadnej różnicy między psychicznym symbolem a fizycznym desygnatem, podczas gdy w wypadku ego dokonuje się takiego rozróżnienia. Ego stara się o to, żeby symbol dokładnie reprezentował desygnat. Innymi słowy: identyfikacja umożliwia zastąpienie procesu pierwotnego procesem wtórnym. Ponieważ proces wtórny skuteczniej redukuje napięcia, tworzy się coraz więcej kateksji ego. Stopniowo bardziej efektywne ego zdobywa niemal monopolistyczną władzę nad magazynem energii psychicznej. Monopol ten jest jednak tylko względny, jeśli bowiem ego nie zdoła zaspokoić popędów, id odzyskuje swą siłę.

Gdy tylko ego przechwyci wystarczającą ilość energii, może wówczas użyć jej do innych celów niż zaspokajanie popędów za pośrednictwem procesu wtórnego. Część energii zużywana jest na podnoszenie na wyższy poziom rozwoju różnych procesów psychicznych, takich jak spostrzeganie, zapamiętywanie, ocenianie, rozróżnianie, abstrahowanie, uogólnianie i rozumienie. Część energii musi być użyta przez ego na powstrzymywanie id od impulsywnego i irracjonalnego działania. Te siły hamujące noszą nazwę antykateksji, w przeciwieństwie do sił napędowych, czyli kateksji. Jeśli id staje się zbyt zagrażające, ego organizuje przeciw niemu obronę. Te mechanizmy obronne (omówimy je w ostatnim podrozdziale) mogą także służyć uporaniu się z naciskami superego na ego. Dla utrzymania tych mechanizmów obronnych niezbędna jest oczywiście energia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.