Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

RODZAJE ANORMALNEGO ZACHOWANIA SIĘ CZ. II

Objawy te, jak np. ostre stany lękowe, fobie czy halucynacje, pojawiają się w następstwie szoku emocjonalnego, jednak mechanizmy tych zaburzeń, podobnie jak wielu innych zaburzeń psychicznych, nie są znane. Jeśli pacjent jest leczony i ma zapewniony spokój, przy przywróceniu normalnych warunków, objawy chorobowe wykazują tendencję spadkową, której tempo jest zależne od predyspozycji do załamań nerwowych. Starość niesie z sobą wiele przyczyn powodujących bolesne i długotrwałe stressy emocjonalne: choroby, wypadki, owdowienie, utrata pracy, przejście na emeryturę, pogorszenie stanu zdrowia. Dlatego u starszych ludzi czasem występują reakcje stressowe, chociaż mogą one trwać krócej i mogą być słabsze. Reakcje te są silniejsze i dłuższe u osobników, u których w historii życia można stwierdzić występowanie choroby, przejawiającej się w załamaniach nerwowych lub psychicznych, lub u tych, którzy wykazują takie predyspozycje.

Izolacja społeczna i samobójstwa. Wielu chorobom psychicznym, np. depresji, towarzyszy tendencja izolowania się od ludzi (13-14). Badania nad samobójstwami wykazują, że najczęściej występują one wśród ludzi nie związanych silniej z rodziną lub sąsiadami. Stosunkowo wyższy procent lżejszych stanów nerwicowych wśród starszych !kobiet można nawet wyjaśnić jako wtórny efekt zmniejszenia liczby kontaktów z rodziną i innymi ludźmi. Zależność może być także odwrotna. Dyspozycje osobowościowe człowieka, które powodują obniżanie się jego pozycji społecznej i utrudniają nawiązywanie nowych kontaktów z ludźmi, mogą być powodem zaburzeń psychicznych i samobójstw (15-17). Samobójstwa występują stosunkowo często, a prawdopodobnie na ogólną ich liczbę przyczyną około Vs jest choroba psychiczna. Rejestry urzędowe z r. 1961 podają dla kobiet następujące liczby przypadków popełnianych samobójstw w stosunku do 100 tys. osób: 7,5 w wieku od 25 do 44 lat: 17 w przedziale wieku od 45 do 64 lat: 19 – w grupie wieku od 65 do 74 lat: 13 powyżej 75 lat. Dla mężczyzn analogiczne liczby wynoszą: 13, 24, 33 i 39. Można zatem stwierdzić, że dorośli mężczyźni są bardziej niż kobiety skłonni do popełnienia samobójstwa (18).

U ludzi starszych inne szczególne przejawy zaburzeń psychicznych, np. agresywność, bierność, izolowanie się, mogą rozwijać się powoli z trwałych cech osobowości lub zapowiadać chorobę psychiczną. Omawialiśmy je w rozdziałach III i IV i wrócimy do nich ponownie w rozdziale VI.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.