Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Reguły nadrzędne rozwoju

Zobaczyliśmy już, jak prezentują się w zestawieniu ze sobą koncepcje Piageta i innych badaczy: jak nawzajem się uzupełniają, pozwalając dzięki temu sformułować ogólną teorię rozwoju, stworzoną w zarysie przez Piageta. W miarę jak będzie postępować nasza synteza uwzględniająca poglądy wybitnych autorów, których prace już tu poznałeś, oraz elementy genetyki, biochemii i fizjologii, zaczniemy powoli dostrzegać zarys ogólnych reguł rozwoju, z implikacjami dla procesu kształcenia. Dostarczą nam one informacji, pozwalających sformułować tak bardzo potrzebną teorię nauczania.

Kilka takich reguł – choć z konieczności w niepełnej i prowizorycznej formie – można podać już w tej chwili. Jeśli odwołamy się do naszych wcześniejszych rozważań, to kilka reguł nadrzędnych rozwoju stanie się od razu oczywistych. Bez wątpienia niektóre z nich są już dla Ciebie jasne.

Te, które zestawiłem, podane są w następnym punkcie. W rozdziale 12. omówimy ich implikacje dla teorii nauczania, a z tej ostatniej wyprowadzimy praktyczne wnioski na użytek nauczania zindywidualizowanego, optymalnego dla każdego ucznia z osobna.

Tak więc, w tym miejscu wystarczy reguły te sformułować, pozostawiając je na razie bez żadnych komentarzy. Spełni to dwa zadania, pozwoli: 1) podsumować nasze rozważania, umożliwiając nam poznanie szerokiego, biologicznego ujęcia zjawiska rozwoju, 2) zorganizować strukturę materiału rozdziału 12. Zdajesz sobie oczywiście sprawę z tego, że obydwie te funkcje ułatwiają transfer pozytywny.

Najbardziej podstawowa i oczywista reguła nadrzędna rozwoju jest prosta i brzmi: poszczególne osobniki danego gatunku zarówno podlegają zmianom w funkcji przebiegającego w czasie procesu życia, jak też różnią się między sobą wyposażeniem genetycznym i doświadczeniem. Nas, nauczycieli, interesuje zrozumienie tych reguł, które leżą u podstaw tego zróżnicowania. W celu podsumowania tych reguł i przygotowania materiału do rozdziału 12., pogrupujemy je w trzy główne kategorie (aczkolwiek w rzeczywistości są one wszystkie ze sobą powiązane): 1) reguły rozwoju dotyczące genów i ich działania, 2) reguły rozwoju dotyczące doświadczenia, 3) reguły rozwoju dotyczące interakcji genów i doświadczenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.