Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Psychologia zorientowana biologicznie

W teorii Sheldona znajdujemy jasne i zdecydowane przedstawienie znaczenia fizycznej budowy ciała jako podstawowego wyznacznika zachowania. Ponadto określa on zbiór obiektywnych zmiennych, który może posłużyć jako punkt wyjścia opisywania budowy ciała i zachowania człowieka. W dziedzinie, w której regułą było stosowanie typologii – co Whitehead określił jako „połowę drogi do pomiaru” – Sheldon wprowadza pojęcie zmiennych ciągłych i zdecydowanie go broni. Ponadto w jego technikach służących do oceny cech strukturalnych organizmu stosuje się wzorcowe fotografie, a procedura jest znacznie dokładniejsza i bardziej odtwarzalna niż u jego poprzedników.

Ten nacisk na budowę ciała i jej pomiar wynika z silnego przekonania, że czynniki biologiczno-dziedziczne odgrywają niezmiernie ważną rolę jako determinanty zachowania, a zagadka ludzkiego organizmu zostanie rozwiązana jedynie pod warunkiem lepszego zrozumienia tych czynników. Wszechstronnie rozwinięta psychologia nie może istnieć w biologicznej próżni. Dlatego też w świecie psychologicznym, który koncentruje się na transakcjach środowiskowych, widzimy Sheldona odwracającego wzrok od świata zewnętrznego i przypatrującego się budowie fizycznej, która stanowi milczące podłoże wszelkich zjawisk z zakresu zachowania. Zakłada on, że tu właśnie, w fizycznej budowie ciała, psycholog może znaleźć stałe, mocne sub- struktury, które są tak rozpaczliwie potrzebne, aby wprowadzić regularność i spójność do nauki o zachowaniu człowieka. Wszystko to zawarte jest w następującym oświadczeniu:

Staje się coraz jaśniejsze, że sytuacja wymaga psychologii zorientowanej biologicznie, czyli takiej, która za swój operacyjny układ odniesienia przyjmuje, możliwy do obrony z naukowego punktu widzenia, opis struktury (łącznie z zachowaniem) samego organizmu człowieka. Truizmem jest zapewne stwierdzenie, że psychologii potrzebna jest antropologia fizyczna jako bezpośrednia, fundamentalna podstawa. Co więcej, potrzebuje ona antropologii fizycznej sformułowanej w kategoriach komponentów czy zmiennych, które można mierzyć i kwantyfikować zarówno na krańcu strukturalnym, jak i behawioralnym, to znaczy na krańcu antropologicznym i psychologicznym, tego kontinuum struktura – zachowanie, jakim jest osobowość ludzka (Sheldon, 1949, s. XV).

William Sheldon był nie tylko badaczem struktury fizycznej, mocno przekonanym o doniosłej roli czynników biologicznych, lecz także niezwykle interesującym protago- nistą. Jego styl pisarski był bezpośredni i niekonwencjonalny. Był on uczonym, który uwielbiał skrajne sformułowania i który potrafił tworzyć ze słów urzekające obrazy na obronę tych sformułowań. Mamy tu więc pożądane połączenie niestrudzonego badacza z polemicznie nastawionym obrońcą stanowiska, które jest słabo reprezentowane we współczesnej psychologii amerykańskiej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.