Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Psychologia współczesna – dalszy opis

Psychologię współczesną, a zwłaszcza psychologię kilku ostatnich dziesiątków lat, a więc – najnowszą, charakteryzuje, obok cech dotąd wymienionych, zbliżenie do problematyki psychologicznej życia codziennego. Nie jest to w dziejach myśli psychologicznej nurt nowy, lecz przeciwnie, posiada on bogate i odległe tradycje: była o nich po trochu mowa w tym rozdziale. Jest tu jednak nowy element.. Psychologia przechodziła okresy, w których ścisłość pomiaru liczyła się najwyżej, ale wtedy, jak w czasach Fechnera, psychologia nie miała nic do powiedzenia w sprawach codziennych ludzkiego życia. Z drugiej strony, już psychologia filozoficzna zajmowała się naturą ludzką, a właściwie snuła rozważania na jej temat. Była to jednak intuicyjna psychologia życia codziennego (i natury ludzkiej) nie oparta ani na eksperymencie badawczym, ani na teorii naukowej. Natomiast psychologia współczesna, a zwłaszcza najnowsza, łączy dwie tendencje: dążenie do poznania życia psychicznego człowieka, w tym również jego spraw codziennych, z dbałością o ścisłość metodologiczną.- Wydaje się, że jest to cecha znamienna dla psychologii dzisiejszej, i tym więcej, jak można przypuszczać, dla „psychologii jutra”. Psychologia życia codziennego jest to zatem psychologia, która opierając się na teorii opracowanej na podstawie wyników badań eksperymentalnych, pomaga w rozumieniu ludzkich zachowań w codziennych sytuacjach – i w tym sensie jest użyteczna praktycznie: ułatwia ona również rozumienie tych sytuacji, rozwiązywanie zadań życiowych i przewidywanie ludzkich zachowań. Od tak rozumianej psychologii życia codziennego – właściwej dla psychologii najnowszej – należy odróżnić refleksje nad życiem ludzkim, oparte na doświadczeniu potocznym, a więc intuicyjną psychologię życia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.