Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

PSYCHOLOGIA KONSTYTUCJONALNA W PRZESZŁOŚCI

Teorie zakładające istnienie związku między budową ciała a zachowaniem poprzedzają o wiele stuleci narodziny psychologii akademickiej. Koncepcje te nie tylko powstały w zamierzchłej przeszłości, lecz – co dziwniejsze – wiele z nich wykazuje znaczne podobieństwo do poglądów nadal popularnych. Powszechnie przyjmuje się, że prace w tej dziedzinie zapoczątkował Hipokrates, który był twórcą nie tylko typologii budowy ciała, lecz także typologii temperamentu oraz koncepcji humorów, zgodnej w dużym stopniu z obecnym naciskiem na ważną rolę gruczołów wydzielania wewnętrznego jako determinantów zachowania (por. Hoskinsa, 1941). Zaproponował on dwudzielną klasyfikację budowy ciała, dzieląc ludzi na niskich i grubych oraz wysokich i chudych. Aczkolwiek podział ten może wydawać się zbyt uproszczony, jednakże nie różni się on znacznie od wielu klasyfikacji proponowanych w ubiegłym stuleciu. Hipokrates sugerował również, że istnieje związek między typem budowy ciała a podatnością na określone choroby. Ludzie niscy i grubi byli szczególnie narażeni na apopleksję, wysocy i chudzi często zapadali na gruźlicę. Były to narodziny medycyny konstytucjonalnej, dziedziny, którą zajmował się Sheldon. Ponadto Hipokrates uważał, że ludzi można podzielić według czterech podstawowych typów temperamentu, odpowiadających czterem podstawowym elementom Empedoklesa – powietrzu, wodzie, ogniowi i ziemi. Wyróżnił też cztery humory (płynne substancje) w ciele, a to, który z nich dominował nad innymi, determinowało typ temperamentu, do jakiego należała dana jednostka. Mamy tu więc propozycję klasyfikowania ludzi w kategoriach temperamentu, a ponadto sugestię, że płyny znajdujące się wewnątrz ciała (produkowane przez gruczoły wydzielania wewnętrznego?) mają decydujący wpływ na temperament przejawiany przez daną jednostkę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.