Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Przykłady modyfikacji zachowania

Podane niżej przykłady zostały wybrane ze względu na to, iż ilustrują strategie modyfikacji zachowania zarówno pojedynczego ucznia w klasie, jak i wielu uczniów w kilku klasach całej szkoły: stopień niewłaściwości zachowań waha się od zachowania tylko z lekka nieodpowiedniego do zachowania poważnie zakłócającego naukę w szkole. Przykłady te omówione śą dość szczegółowo, tak byś mógł prześledzić wszystkie 4 etapy postępowania, wyróżnione w ogólnym planie. Przyjrzenie się temu, jak strategie wynikają z reguł postępowania człowieka, pozwoli Ci uniknąć niebezpieczeństwa dowolnego doboru technik, o czym była mowa na początku rozdziału 8.

Strategie modyfikacji zachowania można szeroko stosować – w formie rozmaitych technik i procedur – również w sytuacjach innych niż szkolne. Zakres ich zastosowań obejmuje zarówno kliniczne leczenie przewlekłej schizofrenii, jak i pomaganie rodzicom w zgodnym współżyciu z ich dziećmi. Jeśli zechcesz dowiedzieć się czegoś więcej o szerokich zastosowaniach rozmaitych technik modyfikacji zachowania, sięgnij po książki wymienione w „Lekturze uzupełniającej”.

Modyfikacja zachowania przy zastosowaniu systemu żetonowego Systemy żetonowe należą do najpowszechniej stosowanych strategii modyfikacji zachowania w szkole. Zazwyczaj stosuje się żetony (sztony, znaczki, 79 kartoniki) rozdzielane w zamian za właściwe zachowania. Żetony te można później wymieniać na czynniki wzmacniające, takie jak wolny wybór zajęć, specjalne przywileje, pieniądze, wolny czas, jedzenie, gry, ołówki, kredki, narzędzia, czy modele-zabawki.

Istnieje wiele odmian systemu żetonowego, niemniej większość z nich jest oparta na regułach wzmacniania pozytywnego: 1) na dokładnym określeniu zachowań właściwych, 2) na natychmiastowym wzmacnianiu pozytywnym za pomocą żetonu tych reakcji, które są do nich zbliżone, czemu towarzyszy zwykle wzmocnienie społeczne (uśmiech, poklepanie po ramieniu, słowa pochwały itp.), 3) na ignorowaniu, a czasami na karaniu reakcji niewłaściwych (np. poprzez odebranie żetonów, czasowe wycofanie ucznia z sytuacji lub przez zaaplikowanie czynnika karzącego), 4) na wymienialności żetonów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.