Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

PROBLEMATYKA PATOLOGII SPOŁECZNEJ

Końcowy rozdział poświęcimy uwagom dotyczącym patologii społecznej. Odnosić się one będą oczywiście nie do dowolnych objawów życia społecznego, !które uznane być mogą za anormalne albo chorobowe, lecz do tych, w których element psychiczny gra wyraźną rolę. Ściślej mówiąc, obchodzić nas będzie społeczno-psychologiczny aspekt pewnych anormalnych procesów czy stosunków społecznych. Mógłby tu nasuwać się termin: „psychopatologia społeczna”. Termin ten byłby jednak za szeroki w stosunku do naszych zamierzeń. Nie będziemy się zajmowali masową histerią, nie będą nas obchodziły grupowe halucynacje, udział perwersyj płciowych (z homoseksualizmem włącznie) w genezie pewnych klubów i stowarzyszeń itd. Nie będą nas obchodziły odchylenia krańcowe i wyjątkowe, lecz raczej takie, które w życiu społeczeństw ludzkich są spotykane często, które mogą dotyczyć całych dużych grup czy warstw społecznych, których jednak za normalne uznać nie możemy. Mówi się w tych wypadkach często o dezorganizacji społecznej, choć termin ten ściśle potraktowany jest może znowu za ciasny. Oczywiście w ramach jakiegoś szerszego opracowania byłoby rzeczą stosowną rozpatrzyć bliżej i znaczenie poruszonych terminów, i zjawiska, które one sobą obejmują1. My poruszymy tutaj jedynie następujące zagadnienia: wpływ ciężkich warunków materialnych (bezrobocia) na psychikę człowieka, dezorganizacja rodziny w krajach kapitalistycznych (głównie u nieletnich).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.