Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Problem dzieci wyprzedzających swój wiek

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że zdolności ogólne i różnice między ludźmi w tej dziedzinie kształtują się w procesie rozwoju i powstają w miarę wzrostu. Nagromadzenie wiedzy o czynnikach uzdolnień związanych z wiekiem i ich związku z właściwościami z gruntu indywidualnymi może pomóc w wyjaśnieniu natury psychologicznej zdolności ogólnych, t

Problem dzieci niejako wyprzedających swój wiek jest w tej chwili szczególnie aktualny. Uwagę szerokich kręgów społeczeństwa przyciąga zjawisko tak zwanej akceleracji. Jak wiadomo, obecnie dzieci rosną i rozwijają się szybciej niż dawniej. Jak się ma to zjawisko do rozwoju właściwych zdolności?

Z tego, co zostało dotychczas powiedziane, wynika, że poziomu możliwości dziecka określonego przez stopień wyprzedzenia własnego wieku nie można utożsamiać z poziomem jego uzdolnień. Jest rzeczą bardzo ważną, by w przypadku szybkiego tempa rozwoju wystąpiły jednak dostatecznie wyraziście zalety’każdego z etapów okresu dzieciństwa i zdążyły w ten sposób wnieść swój własny wkład w proces tworzenia się osobowości.

Właściwe wszystkim dzieciom czynniki uzdolnień związane z wiekiem, okresy nadwrażliwości, wskazują na to, że przesłanki do wielostronnego rozwoju zdolności ma każde zdrowe dziecko. Przy tym bardzo duże znaczenie ma swoistość kształtujących się zdolności. Na podstawie obserwacji zmian rozwojowych można stwierdzić, że wysoki poziom zdolności ogólnych, charakteryzujących jednostkę, jest normalnym, pełnowartościowym przejawem możliwości ludzkich. Należy wyjaśnić przyczyny niedostatecznego bądź jednostronnego wykorzystania przesłanek zdolności związanych z wiekiem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.