Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Prawa zachowania a nauczanie

Aby zmienić zachowanie, trzeba znać jego przyczyny. Żeby zaś je ustalić, potrzebny jest nam sposób określania systematycznych żwiązków między przyczynami i skutkami ludzkiego zachowania. Na szczęście, zajmuje się tym jedna z gałęzi psychologii, która bada zmiany w zachowaniu ludzkim.

Ruch behawioralny, jak nazywa się jeden ze współczesnych sposobów podejścia do problemu uczenia się, dąży do wyodrębniania i formułowania praw czy zasad zachowania. W dawniejszych czasach przedmiotem badań eksperymentalnych było przede wszystkim zachowanie niższych zwierząt, wobec których można było zastosować ścisłą i staranną kontrolę eksperymentalną. Rezultatem tych badań, które następnie obejmowały co- 37 raz więcej aspektów złożonego zachowania ludzkiego, było kilka podstawowych i prostych praw zachowania, jak na przykład: „Reakcje, które są nagradzane, zostają wzmocnione”, czy też: „Reakcje, które są karane zostają stłumione”. Dzięki prawom tego rodzaju zyskujemy bardziej użyteczne wyjaśnienia zachowania, a co za tym idzie – możliwość systematycznego zmieniania warunków, w celu wywołania pożądanej zmiany w zachowaniu uczącego się.

Ważną, zwłaszcza dla nauczycieli, sprawą jest to, że ustalane eksperymentalnie prawa zachowania zawsze są otwarte na dalsze badania naukowe. Prawa te stanowią środek umożliwiający nam wydostanie się z błędnego koła uzasadnień, posługujących się terminami opisowymi jako pseudo- wyjaśnieniami zachowania.

Dzięki stosunkowo niewielu prostym prawom zachowania, nauczyciele mogą obecnie systematycznie i dokładnie poszukiwać sprawdzalnych przyczyn zachowania uczniów. Prawa zachowania pozwalają nam ingerować w życie ucznia w sposób logiczny i konsekwentny, oraz sprawdzać skuteczność tego, co robimy. Zaczniemy poznawać te prawa w rozdziale 4.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.