Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Poziom wykonywania łańcuchów ruchowych

Jeśli chłopiec słabo opanował podstawowe łańcuchy ruchowe, jak trzymanie pióra czy właściwe’ustawienie go względem papieru, najpierw udzielę mu wskazówek słownych i pokażę jak to robić, czyniąc z siebie samego wzór do naśladowania. Jeśli będzie to konieczne, pokieruję jego ręką kładąc na niej swoją własną. Bodźce kinestetyczne czyli „odczucia” towarzyszące wykonywaniu poszczególnych ogniw łańcucha są rzeczywiście ważnymi elementami całkowitego sprzężenia zwrotnego niezbędnego dla wyuczenia się łańcuchów ruchowych. Gdy będę miał wrażenie, że Michaś „wyczuwa” już właściwe ruchy ręką i dłonią wodzącą piórem po folii, wówczas zmniejszę siłę, z jaką kierowałem jego rękę. W końcu zupełnie zabiorę swą rękę. Tę samą procedurę można stosować, jeśli chcemy dopomóc uczniowi w przyswojeniu sobie jakiegoś uderzenia w tenisie, ruchu w pływaniu, lub też sposobu operowania kluczem w mechanice samochodowej.

Za każdym razem, gdy Michał ćwiczy wodzenie piórem po jakiejś cyfrze, natychmiast może on ustalić, jak „dobre” osiąga wyniki. Co więcej, może stwierdzić, w których miejscach jest „dobry”, a w których nie.

W miarę podnoszenia się poziomu wykonywania przez Michała tych łańcuchów ruchowych, będę stopniowo zmniejszał bezpośrednią dostępność wzoru porównawczego. Zamiast dawać mu cyfry jako wzory, po których należy wodzić piórem, zacznę dawać mu cyfry, które należy kopiować. Powiem mu, żeby przyglądał się cyfrom stanowiącym wzór, a następnie kopiował je w pustych kratkach poniżej. Następnie może on przesunąć arkusz folii nieco ku górze strony tak, żeby napisane przez niego cyfry pokryły się z cyframi wzoru. W ten sposób otrzyma korekcyjną informację zwrotną. Będzie powtarzać to tyle razy, ile potrzebuje, aby zacząć pisać cyfry w sposób płynny, sprawny i automatyczny. W końcu przestanie posługiwać się plastikową folią i będzie pisał cyfry na zwykłym papierze.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.