Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Postęp w badaniu różnic indywidualnych

Psychologów nie zadowala obecnie prosty rejestr właściwości indywidualnych człowieka, jak by nie był on pełny, wielostronny i dobrany. Swojego rodzaju ilustracją takiego rejestru był Program badania osobowości opracowany jeszcze w 1904 r. przez A. F. Łazurskiego (1917, s. 359 – 383). W swoim czasie przedstawiał on niemałą wartość i jest wątpliwe, czy został lepiej zrobiony przez kogokolwiek z niezliczonej rzeszy autorów analogicznych programów, które później pojawiły się w psychologii zagranicznej. Jednak od tego czasu minęło ponad pół wieku!. To, co wówczas miało wartość naukową, obecnie mieć może jedynie wartość historyczną.

Postęp w badaniu różnic indywidualnych zależy w znacznym stopniu od opracowania ogólnej teorii psychologicznej, w szczególności od opracowania ogólnych zagadnień psychologii osobowości, jak również od stworzenia takiego systemu tej nauki, który zlikwidowałby wyraźnie występującą obecnie przepaść między psychologią procesów psychicznych a psychologią osobowości2. Jak dotąd, ten ważny dział, jakim jest psychologia osobowości, znajduje się w wyraźnie niekorzystnym położeniu. Okoliczność tę uświadamiają sobie w pełni psychologowie radzieccy (zob. rezolucję z narady na temat zagadnień psychologii osobowości – Krutiecki, Elkonin, 1956).

W psychologii zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej ostatnich dziesięcioleci zagadnienia różnic indywidualnych rozwiązuje się zwykle za pomocą tzw. metody testów. W tej problematyce występują podstawowe różnice między psychologami radzieckimi a przedstawicielami „testologii”, tak bowiem nazwać można tę dziedzinę działalności psychologów Zachodu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.