Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Pojęcie ekstrawersji i introwersji

Dalsza krytyka zaatakowała samo pojęcie ekstrawersji i introwersji. Zwrócono mianowicie uwagę, że nie są to pojęcia proste i jednoznaczne. Okazało się w związku z tym, że różni badacze ujmują te terminy w innym nieco znaczeniu. Tak na przykład niektórzy identyfikowali introwertyków z neurotykami wykazującymi wzmożoną chorobliwie wrażliwość uczuciową. Kiedy w ostatnim ćwierćwieczu zaczęła budzić żywe zainteresowanie tak zwana analiza faktorów, zastosowano ją również do naszego zagadnienia. Zrobili to pierwsi J. P. Guilford i R. B. Guilford2. Z ich badań wynikałoby, że to, co nazywane bywa ogólnie introwersją, obejmuje właściwie cztery niezależne od siebie czynniki: tendencję do uchylania się przed otoczeniem, sensytywność w stosunku do otoczenia, impulsywność i wreszcie zainteresowanie jaźnią własną. Wynika stąd, iż kto operuje pojęciem introwersji, musi zdawać sobie wyraźnie z tego sprawę, jaki sens nadaje temu terminowi.

Trzeba jednak zaznaczyć, że gdy z jednej strony wymienione powyżej badania i badacze zdają się podważać całkowicie koncepcję Junga i Kretschmera, tak z drugiej strony niektóre badania najnowsze wracają« do jungowskiego ‚rozróżnienia i typologii kretschmerowskiej, choć o nieco zmienionym obliczu. I tak W. H. Sheldon razem ze swoimi współpracownikami odrzuca wprawdzie somatyczną typologię Kretschmera jako nie dość ścisłą, wprowadza jednak na jej miejsce podział somatyczny trójdzielny nie pozbawiony dużego pokrewieństwa z dwudzielnym po-‚ działem Kretschmera, łącznie z właściwym mu przyporządkowaniem strony fizycznej i psychicznej . Również najnowsze badania czynnikowe (faktorowe) dotyczące osobowości podtrzymują tezę o realności kret- schmerowskich przeciwstawień i to niejako w dwóch odmianach: jedną v związaną z somatyką i z tej racji opartą o wrodzone zadatki, i drugą niezależną od konstytucji cielesnej i w związku z tym raczej wtórną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.