Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Podstawianie Symboli Cyfr

Test ten mierzy zdolność „przełożenia” jednego układu symboli na inny. Na przykład zakodowano cyfry w sposób następujący: .1 = c, 2 = Ą 3 = 1- itd. Badany otrzymuje kilka szeregów cyfr dobranych w sposób przypadkowy, a pod każdą cyfrą wpisuje odpowiadający jej symbol z kodu. Po krótkiej próbie ustala się czas na wykonanie zadania – około 90 sek. Ocenę stanowi liczba prawidłowo zakodowanych cyfr. Wyniki testu potwierdzają obserwacje o znacznym spadku szybkości pracy umysłowej wraz z wiekiem.

Zewnętrznie w zadaniu tym nie ma nic szczególnie trudnego „intelektualnie”. Jest to prosta operacja, a spadek szybkości wykonania wraz z wiekiem wiąże się częściowo z powolniejszym pisaniem u ludzi starszych. Spowolniałe są jednak i inne procesy. Rozpatrzmy kolejne operacje: wybór pierwszej cyfry, zapamiętanie jej, przerzucenie uwagi na kod, odszukanie w nim tej samej cyfry, podstawienie zamiast niej odpowiedniego symbolu, zapamiętanie go, przerzucenie uwagi na wykaz cyfr, odtworzenie z pamięci symbolu, wpisanie go: wybór następnej cyfry itd. Oczywiście, na przedłużenie czasu wykonania składają się dłuższe czasy wyboru, przerzucania uwagi, decyzji. Jeżeli uwaga badanego jest rozproszona, łatwiej zapomina on cyfry i symbole i musi powracać do początku cyklu operacji, albo robi błędy. W obu przypadkach wynik testu jest gorszy.

Ścisły związek między wykonywaniem testu Podstawiania Symboli Cyfr z innymi pomiarami inteligencji ogólnej (pomimo że jego treść nie ma charakteru intelektualnego) wskazuje, iż szybkość pracy umysłowej jest ważnym wskaźnikiem inteligencji. Co więcej, szybkość ta jest ściśle uzależniona od pamięci bezpośredniej, szczególnie w sytuacjach, w których informacje dochodzą przez dłuższy okres czasu i muszą być zapamiętane na jakiś czas, zanim będzie można je wykorzystać. Jeśli człowiek pracuje zbyt wolno, zasób informacji staje się zbyt duży dla jego pamięci bezpośredniej i zaczyna on popełniać błędy. Spisywanie cyfr w grze Bingo, odbieranie szyfru Morse’a, czytanie mapy w czasie jazdy samochodem, są to przykłady pracy zwanej przez psychologów „normowaną”, a wykonywanie pracy normowanej (i ograniczonej w czasie) wykazuje niedostatki intelektualne starszych osób.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.