Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Poczucie małego wsparcia z zewnątrz

Rysunek przedstawia przykład działania mechanizmu ekwifinalności, który dotyczy poczucia wsparcia otrzymywanego z zewnątrz. Działanie mechanizmu ekwifinalności można przedstawić także na podstawie analizy wpływu wsparcia od współmałżonka na matkę. Matki, które doświadczają wsparcia ze strony męża i z zewnątrz, nie są przeciążone sytuacją choroby dziecka. Inaczej natomiast przeżywają chorobę dziecka matki, które wprawdzie doświadczają wsparcia ze strony męża, ale albo brakuje im wsparcia z zewnątrz, albo jest ono niewystarczające. Matki te czują się przeciążone i przeżywają silny lęk przed nawrotem choroby i śmiercią dziecka. W trzecim typie rodzin „przeciążonych – niespójnych” matki nie doświadczają wsparcia ze strony męża ani wystarczającego wsparcia ze strony dalszej rodziny i przyjaciół. Matki należące do trzeciego typu rodzin mają poczucie większego niż w pierwszym i drugim typie rodzin przeciążenia i bezradności wynikających z choroby dziecka. Rysunek przedstawia pojęcie ekwifinalności na przykładzie rodzin należących do wszystkich trzech typów.

Przedstawione prawidłowości mają charakter ogólny i mogą być modyfikowane przez inne uwarunkowania. Można do nich zaliczyć konflikty istniejące zanim dziecko zachorowało, dotychczasową komunikację między małżonkami, stopień obniżenia standardu życia, poziom zadowolenia z pracy. Przedstawione przykłady cyrkularności i ekwifinalności sygnalizują jedynie, że zajmując się „rodzinami białaczkowymi” należy uwzględnić wiele czynników, które mają wpływ na ich funkcjonowanie.

Inny ważny wniosek płynący z powyższych analiz dotyczy potrzeby ujmowania rodziny jako dynamicznej struktury, w której mogą następować zmiany. Niemożliwe jest zajmowanie się całą rodziną, uwzględniając tylko jeden wymiar relacji, jeden rodzaj przeżywanych emocji. Każda z badanych rodzin rozwija się dynamicznie, jednak można zaobserwować powtarzające się cechy systemów rodzinnych oraz ująć je w typologię i zinterpretować.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.