Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

ORIENTACJA PRAGMATYCZNA

Społeczeństwo amerykańskie zawsze traktowało wykształcenie jako narzędzie służące zarówno społecznym, jaki osobistym celom. Wolne i demokratyczne Stany Zjednoczone potrzebują dobrze wykształconych obywateli, z czego zdawali już sobie sprawę założyciele państwa. Od początku celem systemu edukacji było przygotowanie członków społeczeństwa do demokracji.

Wspomnieliśmy wcześniej, iż szkoły przyczyniają się do asymilacji imigrantów. Ponadto, stwarzają im możliwość zdobycia umiejętności koniecznych w uprzemysłowionym społeczeństwie. Pragmatyzm edukacji w społeczeństwie amerykańskim utrzymuje się także dzisiaj: szkoły prowadzą kursy prawa jazdy, zajęcia z zakresu życia rodzinnego i seksualizmu ludzkiego, a nawet na temat narkotyków. W wielu stanach uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w takich i innych zajęciach zorientowanych pragmatycznie. Przekonanie, że szkoły same potrafią rozwiązać problemy nękające współczesne społeczeństwo, jest jednak błędne. Wiele zjawisk, takich jak narkomania czy seks przedmałżeński wśród nastolatków, ma korzenie w innych aspektach życia społecznego i w rozwiązywaniu tych problemów nie można liczyć wyłącznie na szkołę.

DECENTRALIZACJA ORAZ KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

W większości społeczeństw system edukacji jest podporządkowany programowi ogólnonarodowemu i podlega kontroli rządu. W Stanach Zjednoczonych szkolnictwo jest zdecentralizowane. Każdy z pięćdziesięciu stanów ponosi odpowiedzialność za stworzenie i utrzymywanie własnego systemu edukacji, chociaż rząd federalny przeznacza pewne niewielkie sumy na programy specjalne.

Decentralizacja szkolnictwa sięga jednak jeszcze dalej. Odpowiedzialność za jego funkcjonowanie spada na lokalne społeczności, które podejmują większość najważniejszych decyzji za pośrednictwem wybieralnych zarządów szkoły. Zarządy te zatrudniają i zwalniają nauczycieli i dyrektorów, ustalają programy (zgodnie z pewnymi ogólnonarodowymi zasadami) oraz na ogół same wybierają podręczniki.

Decentralizacja doprowadziła do wielkiej różnorodności w szkolnictwie amerykańskim, co stanowi zarówno zaletę, jak i wadę. Potrzeby danej społeczności narzucają niekiedy zbyt wiele zajęć praktycznych, co skraca czas przeznaczony na bardziej tradycyjne przedmioty. Odbywa się to kosztem innych, równie istotnych dziedzin.

Kontrola szkoły przez daną społeczność powoduje również wzrost nacisku politycznego na szkoły, w związku z czym niektóre tematy czy zajęcia są włączane do programu lub z niego wykreślane. Kontrola sprawowana przez społeczność prowadzi także do kontrowersji wokół tego, jakich książek należy używać na lekcji i jakie książki powinny znaleźć się w bibliotece. Z jednej strony kontrola przez społeczność pozwala dostosować system edukacji do potrzeb społeczności, ale z drugiej prowadzi do sporów w jej obrębie.

Powiedzieliśmy wcześniej, że sposób finansowania szkolnictwa powoduje różnice w zasobach edukacyjnych dostępnych w społecznościach. Obecnie państwo pokrywa nieco mniej niż połowę kosztów kształcenia, a rząd federalny niecałe 10%. Pozostałe 50% pokrywa społeczność lokalna, której sytuacja ekonomiczna wpływa na jakość lokalnego systemu edukacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.