Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Opracowanie protokołu obserwacji fotograficznej

Opracowanie ilościowe zmierza do ustalenia, jak często występują poszczególne zjawiska, jaki jest ich czas trwania czy też nasilenie. Po wybraniu szczegółowego zagadnienia, które ma być przedmiotem opracowania (np. kontakty między .rodzicami a dziećmi), ustala się kryterium wyodrębnienia jednostki w tym zakresie (np. co będzie się uważać za początek, a co za koniec jednego kontaktu: gdyby sprawa ta nie została dokładnie ustalona, wtedy to, co jedna osoba analizująca uznałaby za jeden kontakt, druga może uznać za dwa). Z kolei przechodzi się do liczenia częstości występowania badanych zjawisk, poszczególnych ich rodzajów czy cech. Dla sprawdzenia, do jakiego stopnia rzetelna jest tak dokonana analiza protokołu obserwacji, oblicza się wskaźniki rzetelności. W tym celu porównuje się wyniki analizy, uzyskane niezależnie od siebie przez różne dokonujące jej osoby.

Protokół obserwacji fotograficznej zdaje się stanowić bardzo dobrą podstawę do badania działania dziecka, które to działanie rozumiane jest jako zespół czynności w jakiś sposób ukierunkowanych. Analizy można dokonywać z punktu widzenia przedmiotu, celu, warunków, sposobów, środków, skutków czy planu działania i in.28 Przykładem takiego działania może być zabawa tematyczna.

Opracowanie protokołu obserwacji fotograficznej prowadzić może również do oceny poszczególnych cech dziecka, co można zresztą też czynić bezpośrednio, na podstawie samej obserwacji, bez pisania protokołu (por. „skale ocen” jako jeden z rodzajów obserwacji – rozdz. IV, D, 1, e).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.