Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Określenie „przedmiot transcendentny”

W związku z rozumieniem intencjonalności, charakteryzującej zjawiska psychiczne, powstają wątpliwości, czy drugim członem tego, co nazywamy intencjonalnym skierowaniem na przedmiot czy też odniesieniem do pewnej immanentnej przedmiotowości, jest treść czy przedmiot aktu psychicznego. Jeśli u Brentany jest kwestią niejasną, czy drugim elementem stosunku intencjonalnego jest treść czy przedmiot, innymi słowy – immanentna przedmiotowość czy przedmiot transcendentny3, to przyczyną tego stanu rze-

Określenie „przedmiot transcendentny” użyte w tym kontekście pochodzi z Logiki Höflera i Meinonga (1890). Twardowski pojęcia tego wprawdzie nie używa, to jednak wydaje czy może być fakt, iż Brentano nie zauważył dwuznaczności nazwy „to, co .przedstawione”. Aby uniknąć wspomnianego pomieszania, Twardowski postuluje odróżnienie przedmiotu, na który nasze przedstawienie również się kieruje od przedmiotu immanemt- nego, który nazywa treścią przedstawienia. Zdaniem Twardowskiego, język ułatwia .pomieszanie tego, co przedstawione w sensie drugim, tj. treści przedstawienia, od tego, co przedstawione w pierwszym sensie, czyli od przedmiotu. Wprowadzając pojęcie treści jako drugiego, pośredniczącego elementu relacji intencjonalnej, odróżnia zarazem Twardowski przedmiot, ku któremu przede wszystkim zwraca się akt intencjonalny, przedmiot niezależny od przeżyć ‚psychicznych, poprzez które jest dany.

W rozumieniu pojęcia aktu psychicznego nie ma różnicy zdań między Twardowskim a Brentaną. Twardowski zauważa jednak, że podobną dwuznaczność, jaką wykazuje nazwa ,,to, co przedstawione”, oznaczająca raz treść, innym razem przedmiot przedstawienia, posiada również określenie „przedstawienie”. Oznaczać może ono, po pierwsze – dokonanie aktu przedstawiania, ale też może odnosić się do tego, co przez ten akt przedstawione w sensie jego przedmiotu. Zamiast więc używać określeń: przedstawienie i to, co przedstawione, mówić będziemy o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.