Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

OBECNY STATUS I OCENA TEORII LEWINA

Jednym ze wskaźników witalności naukowego systemu poglądów jest żarliwość sporów między zwolennikami tego systemu a jego krytykami. Behawioryzm Watsona, psychoanaliza, teoria zachowania Hulla oraz behawioryzm celowościowy Tolmana – oto przykłady stanowisk teoretycznych, które dzieliły psychologów na przeciwstawne obozy, przy czym każda z tych teorii wywarła znaczny wpływ na kierunek dalszego rozwoju psychologii.

W ciągu ubiegłych trzydziestu lat lewinowska teoria pola była przedmiotem znacznej kontrowersji. W tym czasie zyskała sobie grupę oddanych zwolenników, którzy po śmierci Lewina kontynuowali rozpoczęte przez niego prace, szczególnie w dziedzinie badania procesów grupowych. Wielu badaczy, którzy współpracowali z Lewinem w Ośrodku Badań nad Dynamiką Grup w Instytucie Technologicznym Massachusetts, obecnie pracuje razem na Uniwersytecie Stanu Michigan. Jak stwierdza Deutsch (1968), dynamika grup stała się integralną częścią psychologii społecznej. Początki ruchu grup spotkaniowych {encounter group movement) oraz jego różnych odgałęzień, na przykład w Esalen i w społecznościach Synanonu (Synanon communities), Burton (1974) upatruje w prowadzonych przez Lewina w 1946 roku „warsztatach”, które były przeznaczone dla przywódców społeczności nękanych napięciami międzyrasowymi.

Opracowana przez Lewina teoria osobowości nie miała takiego powodzenia. Sam Lewin w późniejszych latach swego życia poświęcił swe siły głównie badaniom procesów grupowych oraz badaniom czynnym (Lewin, 1948). Zainteresował się on zastosowaniem teorii pola we wszystkich naukach społecznych. Z tych powodów od wczesnych lat czterdziestych lewinowska teoria osobowości nie poczyniła żadnych istotnych postępów. Jednakże wiele wprowadzonych przez Lewina pojęć zostało włączonych do głównego nurtu psychologii. Wektor, wartościowość, system napięciowy, bariera, przestrzeń życiowa – nie są już słowami brzmiącymi obco w uszach psychologa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.