Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

OBECNY STATUS I OCENA STANOWISKA SKINNERA CZ. II

Wpływ teorii Skinnera nie tylko skłonił badaczy do przeprowadzenia ogromnej liczby związanych z nią eksperymentów, lecz także doprowadził do wielu fascynujących zastosowań. Można by powiedzieć, że żadna inna teoria osobowości nie miała tak istotnego wpływu na tak różnorodne dziedziny zastosowań. Jak się przekonaliśmy, warunkowanie sprawcze znalazło szerokie zastosowanie w sytuacjach klinicznych – zarówno w psychoterapii indywidualnej, jak i w kształtowaniu korekcyjnych środowisk grupowych. W dziedzinie warunkowania zwierząt, czy to dla celów rozrywkowych, czy poważnych celów naukowych lub technicznych, Skinner i jego uczniowie okazali się zdecydowanie najbardziej biegli. Można bezstronnie stwierdzić, że jedynie oni potrafili brać nie wyćwiczone zwierzęta i w obecności przypadkowej publiczności kształtować ich zachowanie w sposób systematyczny i przewidywalny. Techniki warunkowania sprawczego w wielu wypadkach okazały się wartościowe w handlu i przemyśle, zwłaszcza w przemyśle farmakologicznym, w którym techniki te odegrały bardzo istotną rolę w udoskonaleniu sposobów oceny wpływu środków farmakologicznych na zachowanie.

Jednakże największy chyba wpływ wywarły techniki warunkowania sprawczego na nauczanie, a to dzięki skonstruowaniu maszyn uczących i wprowadzeniu materiałów do uczenia się programowanego. Metody te, oparte na podstawowych elementach skinnerowskiego podejścia do uczenia się (budowanie złożonych reakcji z wielu reakcji prostych oraz ścisłe łączenie w czasie reakcji wyuczonej ze wzmocnieniem) upowszechniły się w całym systemie oświatowym od przedszkola aż do studiów podyplomowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.