Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

OBECNY STATUS I OCENA PSYCHOLOGII ALLPORTA CZ. II

Jednym z najciekawszych faktów związanych z teorią Allporta jest to, że ostatnio stała się ona obiektem znacznego zainteresowania ze strony przedstawicieli teorii psychoanalitycznej. Nacisk, jaki kładł Allport na aktywne funkcje propriacyjne (funkcje ego), oraz koncepcja autonomii funkcjonalnej są w dużym stopniu zbieżne z aktualnymi tendencjami w psychoanalitycznej teorii ego. Tak więc Allport, chociaż należał do najbardziej niestrudzonych krytyków psychoanalizy, w końcu okazał się jednym z najbardziej popularnych wśród psychoanalityków przedstawicieli teorii psychologicznej.

Niezależnie od tego, jakie miejsce uzyska ostatecznie ta teoria wśród innych systemów, nie ulega wątpliwości, że zawarte w niej liczne nowe elementy muszą wywrzeć wpływ na przyszły rozwój myśli teoretycznej w psychologii. Wydaje się ważne, aby w dziedzinie, w której jest tak niewiele dobrze udowodnionych prawidłowości i w której podstawowe zmienne prawie na pewno nie zostały jeszcze wyraźnie określone, utrzymać zdrową różnorodność stanowisk teoretycznych wyznaczających kierunki badań. Z tego punktu widzenia Allport odgrywa wybitną rolę w psychologicznym myśleniu teoretycznym, ponieważ w swych koncepcjach w przekonywający sposób uwypukla problemy i pojęcia często pomijane we współczesnej teorii psychologicznej.

Jednym z uderzających zjawisk, jakie miały miejsce w psychologii w minionych 60 latach, był upadek i późniejsze odrodzenie pojęć „ja” i „ego”. Chyba żaden inny psycholog nie odegrał tak doniosłej roli w przywróceniu i odświeżeniu pojęcia ego jak Allport. Nie tylko umieścił to pojęcie w kontekście historycznym, lecz także dążył wytrwale do wykazania funkcjonalnej konieczności posługiwania się w umiejętny sposób takim pojęciem we wszystkich próbach przedstawienia normalnego, złożonego zachowania ludzkiego. Dalszym nowym elementem stanowiska Allporta było podkreślenie przez niego doniosłości świadomych determinantów zachowania i wynikające stąd, jako logiczny wniosek, propagowanie bezpośrednich metod pomiaru motywacji ludzkiej. Jak już wskazywaliśmy, pogląd ten był (i jest) szczególnie niepopularny, a jednak powinien mieć swych zwolenników, aby uniknąć jednostronnego podejścia do przedmiotu naszych zainteresowań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.