Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

OBECNY STATUS I OCENA JUNGA CZ. II

Poglądy Junga atakowane były przez psychoanalityków ze szkoły Freuda oraz przez samego Freuda. Ernest Jones (1959) wyraził opinię, iż po okresie „doniosłych badań w zakresie skojarzeń i dementia praecox Jung popadł w pseudofilozoficzne rozważania i już nigdy się od nich nie wyzwolił” (s. 165). Angielski psychoanalityk E. Glover (1950) przeprowadził najbardziej wszechstronną krytykę psychologii analitycznej. Wyśmiewa on koncepcję archetypów jako metafizyczną i nie do udowodnienia. Według niego archetypy dają się w pełni wyjaśnić w kategoriach doświadczenia, a założenie o ich gatunkowym dziedziczeniu jest absurdalne. Twierdzi także, iż Jung nie miał żadnych koncepcji, które wyjaśniałyby rozwój psychiczny. Jednakże podstawowy zarzut, jaki stawia Glover Jungowi, i to zarzut wielokrotnie powtarzany, dotyczy tego, iż teoria Junga stanowi powrót do przestarzałej – zdaniem Glovera – psychologii świadomości. Oskarża on Junga o to, iż zerwał z freudowską koncepcją nieświadomości i zastąpił ją koncepcją świadomego ego. Nie wydaje się, by Glover był bezstronny i obiektywny w swej ocenie psychologii Junga. (Inne porównania poglądów Freuda i Junga znaleźć można u Graya, 1949, oraz Drya 1961). Selesnick (1963) twierdzi, iż Jung podczas swej współpracy z Freudem wywarł znaczący wpływ na sposób myślenia Freuda.

Jaki wpływ wywarła teoria Junga na rozwój psychologii jako nauki? Bezpośredni wpływ był bardzo mały, ograniczał się jedynie do testu skojarzeń słownych i koncepcji intro- i ekstrawersji. Test skojarzeń słownych nie był oryginalnym tworem Junga. Uważa się, że był on pomysłem Galtona, a Wundt zastosował go w psychologii eksperymentalnej. Tak więc kiedy Jung w 1909 roku na Uniwersytecie Clarka prowadził wykład na temat metody skojarzeń słownych, nie była ona już obca jego słuchaczom – psychologom. Metoda, którą posługiwał się Jung w swych badaniach nad skojarzeniami słownymi, miała charakter eksperymentalny i ilościowy, a taka właśnie metodologia musiała zdobyć sobie uznanie wśród psychologów, którzy szczycili się tym, iż uprawiają naukę. Wielu autorów zajmujących się psychologią kliniczną i technikami projekcyjnymi omawia w swych pracach zastosowanie testu skojarzeń słownych (Bell, 1948: Levy, 1952: Rotter, 1951: Anastasi, 1968).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.