Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Niewłaściwe użycie opisu zachowania ludzkiego

Obecnie zajmiemy się innym ważnym problemem, dotyczącym przyczyny i skutku w zachowaniu ludzkim. Wspomniałem poprzednio, że jako nauT czyciel będziesz zainteresowany obserwowaniem, opisywaniem, klasyfikowaniem, przewidywaniem, wyjaśnianiem i zmienianiem zaćhowania uczniów. Aby robić to skutecznie, musisz możliwie jak najściślej rozumieć i stosować terminy, które opisują zachowanie.

Jedną z poważniejszych trudności, jakie napotykamy w przypadku pojęcia przyczyny i skutku, jest niewłaściwe używanie „opisu” zachowania jako jego „wyjaśnienia”. Takie postępowanie jest prawdopodobnie spowodowane tym, że znacznie łatwiej jest opisać jak ktoś zwykle się zachowuje, niż wyjaśnić dlaczego ktoś zachowuje się w pewien sposób.

Pomylenie opisu z wyjaśnieniem nie zawsze jednak stanowi problem. Jeśli chodzi o przewidywanie prawdopodobnego przyszłego zachowania, to do- 33 kładny opis zachowania się danej osoby w przeszłości pozwala stosunkowo trafnie przewidzieć, jak osoba ta zachowa się w przyszłości. Pomieszanie tych dwóch kategorii terminów sprawia nam kłopoty tylko wtedy, gdy naszym celem jest zmiana zachowania danej osoby, ponieważ opis zachowania, nawet starannie opracowany i ścisły w szczegółach, po prostu nie jest wyjaśnieniem – nie mówi nam dlaczego to zachowanie występuje. Większość naszych bezpośrednich doświadczeń dotyczących ludzkiego zachowania ma charakter opisowy. Tym, co można bezpośrednio u ludzi zaobserwować, jest oczywiście ich zachowanie. W wyniku tej natychmiastowej dostępności obserwowalnych danych ustanowiliśmy wiele szczegółowych i złożonych systemów klasyfikacyjnych do opisywania nie tylko normalnego, lecz i anormalnego zachowania. Psychologia wywodząca się ze szkoły Freuda w dużej mierze zajmuje się klasyfikowaniem i nazywaniem ludzkich zachowań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.