Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Nierównomierność zmian wzrostowych

Przypadki globalnych wyprzedzających przesunięć w rozwoju uwarunkowanym wiekiem są rzadkie. Znacznie częściej mamy do czynienia z nierównomiernością zmian wzrostowych, kiedy to rozwój osobowości jest opóźniony bądź przyspieszany tylko częściowo. Wśród rówieśników, uczniów tej samej klasy, często spotykamy przypadki, w których wyraźnie zauważa się cechy poprzedniego okresu rozwojowego. Szereg danych wskazuje na to, że utrzymanie się we właściwościach osobowości cech poprzedniego okresu rozwojowego nie znaczy koniecznie obniżenia się zdolności ogólnych. Uczniowie związani z poprzednim okresem „rozwojowym mogą się znaleźć również w grupie najlepszych, cechy przeciągającego się dzieciństwa mogą nawet stanowić o ich przewadze. Rola przesunięć w stronę wyprzedzania również nie jest jednoznaczna. Oczywiście, takie wyprzedzenie oznacza podwyższenie poziomu możliwości umysłowych, który może przetrwać. Wyprzedzanie jest jednak związane z przedwczesnym osłabieniem lub usunięciem niektórych właściwości związanych z wiekiem jednostki, a więc ma ono również pewne aspekty negatywne: tego typu skoki w procesie rozwojowym mogą oddziaływać na cechy umysłu w późniejszym wieku.

Przeprowadziliśmy specjalną obserwację uczniów klas licealnych, których cechował stosunkowo późny (w odniesieniu do szkolnego okresu życia) rozwój zdolności ogólnych. Te przypadki wskazują na istnienie typu jakby przeciwstawnego do „cudownych dzieci”, tj. typu, w którego przypadku właściwości uzdolnień ogólnych przejawiają się i kształtują nie w początkowych okresach nauczania, lecz w procesie dalszego rozwoju. Przypadki nagłego rozkwitu inteligencji w starszym wieku szkolnym znów zwracają uwagę na problem przesłanek zdolności ogólnych związanych z wiekiem. Wszystko wskazuje na to, że wśród wewnętrznych warunków powstania tego typu skoku w rozwoju zdolności bardzo duże znaczenie ma swoisty układ, połączenie szeregu właściwości związanych z wiekiem, które zachodzi we wczesnym okresie dorastania i po raz pierwszy jest możliwe właśnie w tym wieku.

A zatem między uczniami istnieją bardzo duże różnice charakteryzujące sam przebieg procesu rozwoju. Jest rzeczą ciekawą, że pewne drogi rozwoju, na pierwszy rzut oka mało obiecu-, jące, przedłużające jakieś właściwości związane z wiekiem, mogą się okazać bardzo konstruktywne i warunkować wzrost możliwości umysłowych w przyszłości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.